ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Pridanie počítačov prostredníctvom nástroja RD Sensor

Ak nepoužívate synchronizáciu s AD, najjednoduchší spôsob, ako nájsť nespravovaný počítač vo vašej sieti, je použitie nástroja RD Sensor. RS Sensor monitoruje sieť, v ktorej je nasadený, pričom ak dôjde k pripojeniu nového zariadenia do siete bez agenta, RD Sensor nahlási túto informáciu do ESET PROTECT.

V časti Reporty prejdite do sekcie Počítače a kliknite na report s označením Neautorizované počítače.

using_RD_sensor

Report Neautorizované počítače teraz zobrazuje počítače nájdené nástrojom RD Sensor. Informácie hlásené nástrojom RD Sensor môžete upraviť pomocou politiky. Počítače môžete pridať kliknutím na počítač, ktorý chcete pridať, a následným kliknutím na Pridať, prípadne môžete kliknúť na Pridať všetky zobrazené položky.

fs_rd_sensor_add_computer

Ak pridávate jeden počítač, môžete použiť preddefinovaný názov alebo zadať vlastný (ide len o zobrazovaný názov, ktorý bude použitý iba v ESET PROTECT Web Console, nie ako názov hostiteľa). Môžete tiež pridať popis. Ak sa už tento počítač nachádza v ESET PROTECT adresári, budete na to upozornený a môžete sa rozhodnúť, ako pokračovať. Sú dostupné tieto možnosti: Nasadiť agenta, Vynechať, Opakovať, Presunúť, Duplikovať alebo Zrušiť. Po pridaní počítača sa zobrazí okno s možnosťou Nasadiť agenta.

Po kliknutí na možnosť Pridať všetky zobrazené položky sa zobrazí zoznam počítačov, ktoré budú pridané. Kliknite na delete_default vedľa názvu konkrétneho počítača, ak ho nechcete pridať do ESET PROTECT štruktúry. Po odstránení neželaných počítačov zo zoznamu kliknite na Pridať. Po kliknutí na Pridať označte akciu, ktorá bude vykonaná pri nájdení duplikátov (pri veľkom počte počítačov môže nastať oneskorenie): Vynechať, Opakovať, Presunúť, Duplikovať alebo Zrušiť. Následne sa zobrazí okno s možnosťou Nasadiť agenty.

using_rd_sensor_add_all_displayed_items

Výsledky vyhľadávania nástroja RD Sensor sú zapísané do protokolu detectedMachines.log. Tento protokol obsahuje zoznam počítačov nájdených vo vašej sieti. Protokol detectedMachines.log sa nachádza v nasledujúcich umiestneniach:

Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log

Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log