Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Prezentacja rozwiązania ESET PROTECT

Przy pierwszym logowaniu do konsoli internetowej wyświetlany jest Przewodnik ESET PROTECT.

Zawiera on podstawowe objaśnienia ważnych elementów konsoli internetowej ESET PROTECT, agenta ESET Management oraz produktów zabezpieczających firmy ESET. Przeczytasz o Panelach kontrolnych, Komputerach, Wykrywaniach, Zadaniach, Politykach, Powiadomieniach i Automatycznych aktualizacjach produktu.

Kliknij opcję Chroń urządzenia w ostatnim kroku Przewodnika ESET PROTECT, aby wdrożyć Agentów ESET Management na komputerach w sieci. Instalator agenta można również utworzyć bez użycia kreatora, klikając przycisk Instalatory > Utwórz instalator.

product_tour

Kliknij X, jeśli nie chcesz korzystać z Przewodnika ESET PROTECT. Spowoduje to otwarcie konsoli internetowej ESET PROTECT. Prezentacja ESET PROTECT nie zostanie wyświetlona przy następnym logowaniu do konsoli internetowej ESET PROTECT.

Aby ponownie uruchomić prezentację ESET PROTECT, należy kliknąć kolejno information Pomoc > ESET PROTECT Prezentacja.


note

Po pierwszym zalogowaniu się do konsoli internetowej ESET PROTECT zaleca się uruchomienie zadania klienta Aktualizacja systemu operacyjnego na komputerze, na którym zainstalowano ESET PROTECT.