Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Konsola internetowa ESET PROTECT

Konsola internetowa ESET PROTECT jest głównym interfejsem umożliwiającym łączenie z serwerem ESET PROTECT. Można ją postrzegać jako panel sterowania — centralne miejsce, z którego można zarządzać wszystkimi programami zabezpieczającymi ESET. Jest to interfejs internetowy, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej (patrz sekcja Obsługiwane przeglądarki internetowe) z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Przy pierwszym logowaniu do konsoli internetowej wyświetlana jest prezentacja ESET PROTECT.

Elementy standardowego układu konsoli internetowej ESET PROTECT:

Aktualny użytkownik zawsze jest wyświetlany w prawym górnym rogu, gdzie odliczany jest limit czasu jego sesji. W dowolnym momencie można się wylogować, klikając opcję Wyloguj. Po upłynięciu limitu czasu sesji (z powodu braku aktywności użytkownika) użytkownik musi się ponownie zalogować. Aby zmienić Ustawienia użytkownika, kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu konsoli internetowej ESET PROTECT.

Menu główne jest zawsze dostępne z lewej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy używany jest kreator. Kliknij expand_menu umożliwia rozwinięcie menu z lewej strony ekranu. Menu można zwinąć, klikając ikonę collapse_menu Zwiń.

W celu uzyskania pomocy podczas pracy z programem ESET PROTECT należy kliknąć ikonę information Pomoc w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć pozycję Bieżący temat — Pomoc. Zostanie wyświetlone odpowiednie okno pomocy dotyczące bieżącej strony.

W górnej części konsoli internetowej ESET PROTECT dostępne jest narzędzie Szybkie wyszukiwanie. Kliknij ikonę, aby wybrać cel wyszukiwania:

oNazwa komputera, Opis i Adres IP — wpisz nazwę klienta, opis komputera, adres IPv4/IPv6 lub nazwę grupy i naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to przekierowanie do sekcji Komputery, gdzie zostaną wyświetlone wyniki.

oNazwa wykrycia — spowoduje przekierowanie do sekcji Wykrycia, gdzie zostaną wyświetlone wyniki.

oNazwa użytkownika — możesz wyszukiwać użytkowników importowanych z usługi AD. Wyniki zostaną wyświetlone w sekcji Użytkownicy komputerów.

Kliknij przycisk Na skróty, aby wyświetlić menu:

Na skróty

Skonfiguruj komputery

Dodaj komputer

Dodaj urządzenie mobilne

Inne opcje wdrożenia

Dodaj użytkownika komputera

 

Zarządzaj komputerami

Utwórz zadanie klienta.

Tworzenie nowej polityki

Przypisz politykę

 

Stan przeglądu

Generowanie raportów

 

W lewej górnej części ekranu obok nazwy ESET PROTECT znajduje się ikona nawigacji po produktach product_navigate, która ułatwia nawigację między ESET PROTECT i pozostałymi produktami: ESET Inspect, ESET Business Account i ESET MSP Administrator.

gear_icon zawsze oznacza menu kontekstowe.

Należy kliknąć opcję update_default Odśwież, aby załadować ponownie/odświeżyć wyświetlane informacje.

Przyciski u dołu strony są różne w poszczególnych sekcjach i funkcjach, a ich szczegółowe opisy można znaleźć w odpowiednich rozdziałach.

Kliknij logo ESET PROTECT, aby otworzyć ekran Panelu kontrolnego.

dashboard

Obszar Przegląd stanu zawiera informacje umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie programu ESET PROTECT. Przedstawiono tam zalecane czynności.

fs_getting_to_know_status_overview

Ekrany z drzewami mają specyficzne elementy sterowania. Samo drzewo znajduje się po lewej stronie, a pod nim widoczne są dostępne czynności. Wystarczy kliknąć element, by wyświetlić dostępne dla niego opcje.

Tabele umożliwiają zarządzanie jednostkami w wierszach pojedynczo lub całymi grupami (po zaznaczeniu większej liczby wierszy). Kliknięcie wiersza umożliwia wyświetlenie opcji jednostek znajdujących się w tym wierszu. Dane w tabelach można filtrować i sortować.

computer_new_task

Obiekty w programie ESET PROTECT można edytować przy użyciu kreatorów. Wszystkie kreatory mają te cechy:

Kroki ustawione są pionowo, od góry do dołu.

Użytkownik może w dowolnym momencie wrócić do dowolnego kroku.

Ustawienia wymagane (obowiązkowe) zawsze są sygnalizowane wyświetleniem czerwonego wykrzyknika przy odpowiedniej sekcji i poszczególnych ustawieniach.

Nieprawidłowo wprowadzone dane zostają oznaczone w momencie przeniesienia kursora do nowego pola. Krok kreatora zawierający nieprawidłowe dane wejściowe jest także oznaczany.

Przycisk Zakończ nie jest dostępny, dopóki wszystkie dane nie są prawidłowe.

fs_getting_to_know_web_console_wizard