Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Resetowanie sklonowanego agenta

Można dystrybuować agenta ESET Management w sieci użytkownika za pomocą wstępnie zdefiniowanego obrazu, jak to opisano w artykule bazy wiedzy. Sklonowane agenty mają taki sam identyfikator SID, co może powodować problemy (wiele agentów o tym samym identyfikatorze SID). Aby rozwiązać ten problem, należy użyć zadania Resetowanie sklonowanego agenta w celu zresetowania identyfikatora SID i przypisania agentom unikatowej tożsamości.

Agent ESET Management automatycznie identyfikuje sklonowane maszyny klienckie działające w systemie Windows, bez konieczności korzystania z zadania Resetowanie sklonowanego agenta. Wydzielenie sklonowanych maszyn za pomocą zadania jest konieczne tylko w przypadku maszyn klienckich z systemami Linux i macOS (oraz klientów z systemem Windows, na których wyłączono wykrywanie sprzętu).

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.


warning

Zadanie to należy uruchamiać, zachowując ostrożność. Gdy bieżący agent ESET Management zostanie zresetowany, wszystkie uruchomione na nim zadania zostaną porzucone.


note

Ustawienia nie są dostępne dla tego zadania.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.