Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Aktywacja produktu

W celu aktywowania produktu zabezpieczającego firmy ESET na komputerze klienckim lub urządzeniu mobilnym należy użyć zadania Aktywacja produktu.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Ustawienia aktywacji produktu — wybierz z listy licencję dla klienta. Ta licencja zostanie użyta w odniesieniu do produktów, które są już zainstalowane na kliencie. Jeśli na liście nie ma żadnych licencji, przejdź do obszaru Więcej > Zarządzanie licencjami i dodaj licencję.


important

Zadanie Aktywacja produktu umożliwia aktywację urządzenia mobilnego, aplikacji ESET Endpoint dla systemu Android — również z użyciem licencji offline.

Zadanie aktywacji nie umożliwia aktywowania produktów ESET w wersji 4 i 5 bez licencji offline. Konieczne jest ręczne aktywowanie produktu lub używanie obsługiwanej wersji produktu (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji).

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.