Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Resetowanie bazy danych Rogue Detection Sensor

Zadanie Resetowanie bazy danych Rogue Detection Sensor służy do resetowania pamięci podręcznej wyszukiwania narzędzia RD Sensor. Zadanie to powoduje usunięcie danych z pamięci podręcznej, a wyniki wyszukiwania będą na nowo gromadzone. Uruchomienie tego zadania nie skutkuje usunięciem wykrytych komputerów. Zadanie to jest przydatne, gdy wykryte komputery nadal znajdują się w pamięci podręcznej, a nie są zgłoszone do serwera.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.


note

Ustawienia nie są dostępne dla tego zadania.

Podczas tworzenia elementu wyzwalającego dla tego zadania jako cel wybierz komputer, na którym jest zainstalowane narzędzie RD Sensor.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.