Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie instalatora skryptu agenta — Windows/Linux/macOS

Ten typ wdrożenia agenta jest przydatny, gdy zdalna i lokalna opcja wdrożenia nie odpowiada użytkownikowi. Instalator skryptu agenta można rozesłać pocztą e-mail, aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Instalator skryptu agenta można również uruchomić z nośnika wymiennego (np. dysku flash USB).


important

Na komputerze klienckim musi być dostępne połączenie internetowe, aby umożliwić pobranie pakietu instalacyjnego agenta i połączenie z serwerem ESET PROTECT.

Instalator skryptu agenta dla Windows/macOS/Linux można utworzyć na kilka sposobów:

Szybkie łącza > Wdrażanie agenta

Instalatory > Utwórz instalator > Windows>macOSLinux Najpierw wdróż agenta (instalator skryptu agenta)

Przewodnik ESET PROTECT

 

1.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

2.Grupa nadrzędna (opcjonalnie) — wybierz grupę nadrzędną, w której konsola internetowa ESET PROTECT umieści komputer po zainstalowaniu agenta. Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora. Wybranie grupy nadrzędnej spowoduje dodanie do instalatora wszystkich polityk zastosowanych do grupy.

3.Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) — wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera produktu ESET PROTECT. W razie potrzeby możesz określić numeru Portu (domyślnie jest to 2222).

4.Certyfikat równorzędny:

ESET PROTECT certyfikat — certyfikat równorzędny dla instalacji agenta i urzędu certyfikacji ESET PROTECT są wybierane automatycznie. Aby użyć innego certyfikatu, kliknij Opis certyfikatu ESET PROTECT, aby wybrać z menu rozwijanego dostępne certyfikaty.

Certyfikat niestandardowy — jeśli do uwierzytelniania używasz certyfikatu niestandardowego, kliknij Niestandardowy certyfikat > Wybierz i prześlij certyfikat .pfx i wybierz go podczas instalacji agenta. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij Certyfikaty.

Hasło certyfikatu — w razie potrzeby wpisz hasło certyfikatu — jeśli hasło zostało określone podczas instalacji serwera ESET PROTECT (w kroku, w którym utworzono urząd certyfikacji) lub jeśli używasz certyfikatu niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.


warning

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny podczas inicjowania agenta.

5.arrow_down_business Dostosuj więcej ustawień

6.Kliknij Zapisz i pobierz.

7.Rozpakuj pobrany plik archiwum na komputerze klienckim, na którym chcesz wdrożyć agenta ESET Management.

8.Uruchom skrypt PROTECTAgentInstaller.bat (Windows) lub PROTECTAgentInstaller.sh (Linux, lub macOS), aby zainstalować agenta. Postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami instalacji agenta:

Wdrażanie agenta — Windows

Wdrażanie agenta — Linux

Wdrażanie agenta — macOS


note

ESET PROTECT 9.1 obsługuje automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych komputerach.

 

arrow_down_business Wdrażanie z niestandardowej lokalizacji zdalnej

 

arrow_down_business Wdrażanie z lokalnego folderu udostępnionego