ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Přehledy

Přehledy představují nástroj pro získání dat z databáze v přehledné podobě. Tato sekce konzole je rozdělena do dvou částí:

Kategorie a šablony – tato záložka se zobrazí pokaždé, když přejdete do sekce Přehledy. Máte zde k dispozici seznam všech šablon rozdělených do tematických kategorií. Podle potřeby si můžete vytvářet nové šablony i kategorie a provádět s přehledy související akce.

Naplánované přehledy – na této záložce si můžete prohlédnout, u jakých přehledů máte naplánováno pravidelné zasílání na e-mail a v případě potřeby můžete rovnou naplánovat pravidelné generování dalších přehledů.

admin_reports

Přehledy jsou generovány ze šablon, které jsou umístěny v jednotlivých kategoriích. Přehledy si můžete vygenerovat jednorázově nebo si jejich generování naplánovat. Pro okamžité vygenerování a zobrazení přehledu na něj najeďte myší a klikněte na tlačítko Vygenerovat nyní. Pokud si nevyberete žádnou předdefinovanou šablonu přehledu, kliknutím na tlačítko Nová šablona přehledu si vytvořte novou s vlastními parametry. Pokud si nevyberete žádnou předdefinovanou šablonu přehledu, kliknutím na tlačítko Nová šablona přehledu si vytvořte novou šablonu s vlastními parametry. Vytvořit si můžete také vlastní kategorii, do které si umístíte své přehledy, a hotové šablony (například z jiného serveru) můžete importovat.

search_bar V horní části této sekce se nachází vyhledávání. Vyhledávat můžete podle názvu kategorií a šablon přehledů, nikoli však v popisu.

Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Prostřednictvím filtru access_group Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.

Používání šablon přehledů

Na dlaždici reprezentující šablonu přehledu klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon: K dispozici jsou následující možnosti:

play_defaultVygenerovat

Kliknutím se přehled vygeneruje a zobrazí.

download_default Stáhnout

Pro vygenerování a stažení přehledu klikněte na tlačítko Vygenerovat a stáhnout. Vybrat si můžete formát .pdf nebo .csv. CSV je vhodný formát pouze pro tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;. Pokud si stáhnete přehled ve formátu CSV a ve sloupci, ve kterém očekáváte text, jsou uvedena čísla, pro korektní zobrazení dat si stáhněte přehled ve formátu PDF.

schedule_default Naplánovat

Naplánovat přehled – po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete definovat podmínku spuštění, kritérium a způsob doručení přehledu. Všechny naplánované přehledy naleznete na záložce Naplánované přehledy.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte šablonu přehledu. Následně se zobrazí průvodce, stejný jako při vytváření nové šablony přehledu.

audit_log Audit log

kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině kopii vybrané šablony přehledu.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou šablonu přehledu.

icon_exportExportovat…

Kliknutím exportujete šablonu do .dat souboru.


important

ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense byl přejmenován na ESET Inspect, resp. ESET LiveGuard Advanced.

V této souvislosti může být vyžadována vaše součinnost při řešení problémů způsobených přejmenováním , pokud jste provedli aktualizaci z ESET PROTECT 9.0 a starší a máte vytvořené přehledy, dynamické skupiny, oznámení nebo jiné typy pravidel, které filtrují data související s ESET Dynamic Threat Defense nebo ESET Enterprise Inspector.

Používání kategorií přehledů

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka gear_icon v pravé části záhlaví kategorie se zobrazí kontextové menu. K dispozici jsou následující možnosti:

add_new_default Nová kategorie

Po kliknutí zadejte název nově vytvářené kategorie šablon přehledů.

add_new_default Nová šablona přehledu

Kliknutím vytvoříte v dané kategorii novou šablonu přehledu.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte kategorii společně se šablonami.

edit_default Změnit…

Kliknutím změníte název kategorie.

audit_log Audit log

kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

icon_exportExportovat…

Kliknutím exportujete kategorii společně se všemi šablonami do .dat souboru. Pomocí možnosti Import šablon přehledů je můžete kdykoli importovat. To je užitečné například při migraci na jiný ESET PROTECT server.

move_default Přístup skupiny > move_defaultPřesunout

Pomocí této možnosti přesunete kategorii společně se šablonami do jiné statické skupiny, aby k ní měli přístup další uživatelé. Pomocí této možnosti přesunete kategorii společně se šablonami do jiné statické skupiny, aby k ní měli přístup další uživatelé. Ke všem šablonám má přístup výchozí účet Administrator.


important

Funkce pro Import / icon_export Export šablon přehledů je určena pro importování a exportování šablon, nikoli vygenerovaných přehledů s aktuálními daty.

Oprávnění pro přístup k přehledům

Šablony přehledů jsou statické objekty umístěné ve struktuře objektů ESET PROTECT databáze. Nová šablona přehledu se vytvoří v domovské skupině uživatele, které ji vytvářel. Aby k nové šabloně měli přístup ostatní uživatelé, musí mít potřebná oprávnění. Stejným způsobem musíte mít přístup k objektům (počítačům), ze kterých se mají data v přehledu zobrazit. Příklad: při vygenerování přehledu Stav počítačů budou v přehledu zohledněna data pouze ze zařízení, k nimž máte alespoň přístup pro čtení.


important

Číst – uživatel si může zobrazit kategorie přehledů a jednotlivé přehledy. Na základě šablon si uživatel může přehledy vygenerovat. Uživateli se budou přehledy zobrazovat na nástěnce.

Použít – oprávnění pro změnu přehledů zobrazených na nástěnce. Uživatel si může vybrat některý z existujících přehledů.

Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání šablon přehledů a jejich kategorií.

Všechny předdefinované přehledy jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení.