ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Statické skupiny

Statické skupiny slouží pro:

Třídění zařízení do skupin a podskupin,

Třídění objektů (politik, úloh, ...),

Definování domovské skupiny pro uživatele.

Domovská skupina je automaticky detekována na základě přiřazené sady oprávnění právě přihlášeného uživatele.


example

Příklad:

Právě přihlášený uživatelů má oprávnění pro zápis nad klientské úlohou pro Instalaci aplikace a jeho domovskou skupinou je skupina s názvem "Oddělení_1". Při vytváření klientské úlohy pro instalaci aplikace se skupina "Oddělení_1" automaticky vyberte jako domovská skupina pro právě vytvářenou klientskou úlohu.

Pokud vám předvybraná domovská skupina nevyhovuje, můžete ji ručně změnit.

Vytvořit si můžete libovolnou statickou skupinu, a ručně do ní přesunout požadovaná zařízení. Mějte na paměti, že každé zařízení (počítač nebo mobilní zařízení) se může nacházet pouze v jedné statické skupině. Možnosti pro správu skupin máte k dispozici pod tlačítkem Skupina, které naleznete v dolní části okna.

V PRODUCTNAME jsou předdefinovány dvě statické skupiny:

Všechna zařízení – hlavní skupina pro všechna zařízení připojená k ESET PROTECT Serveru. Všechny objekty vytvořené administrátorem se automaticky ukládají do této skupiny. Skupina je zobrazena vždy, a není možné změnit její název, jinak ji upravit nebo odstranit. Pokud přidělíte dalším uživatelům oprávnění pro přístup k této skupině, uvidí všechny objekty a skupiny.

Skupina Ztráty a nálezy je potomkem skupiny Všechna zařízení. Při prvním připojení klienta k ESET PROTECT Serveru je počítač automaticky umístěn do této skupiny. Skupinu můžete přejmenovat, vytvořit si její kopii, ale nemůžete ji odstranit ani přesunout.

Pro přesunutí počítače do jiné statické skupiny na něj klikněte, z kontextového menu vyberte možnost move_default Přesunout do skupiny, v zobrazeném okně si vyberte požadovanou statickou skupinu a akci dokončete kliknutím na tlačítko OK.


important

Statickou skupinu můžete odstranit v případě, kdy:

Máte oprávnění pro zápis do této skupiny,

Skupina je prázdná (nejsou v ní žádné počítače ani objekty).

V případě, že skupina obsahuje objekty, pokus o její odstranění selže. Pro ověření, zda se v konkrétní skupině nacházejí objekty využijte filtr Přístup skupiny (například v části Instalační balíčky.

access_group Klikněte na tlačítko Vybrat a vyfiltrujte si objekty, které patří do konkrétní statické skupiny. Následně je můžete odstranit, případě přesunout do jiné skupiny.