Створення інсталятора агента (і продукту ESET для захисту)

Процедура створення універсального інсталятора (до складу якого входять ESET Management Agent і продукт безпеки ESET) подібна до процедури використання майстра запуску.


important

Пакет інсталятора — це файл із розширенням .exe, який можна використати тільки в операційних системах Microsoft Windows.

Натисніть Інші варіанти розгортання в розділі рядка меню Швидкі посилання. У вікні Розгорнути агент перейдіть у розділ Створити універсальний інсталятор (тільки для Windows) і натисніть Створити інсталятор. Відкриється вікно Створення універсального інсталятора.

Основна

Якщо ви не хочете надсилати ESET звіти про аварійне завершення роботи та анонімні дані телеметрії (тип і версія ОС, версія продукту ESET та інші дані про продукт), зніміть прапорець Взяти участь у програмі удосконалення продуктів. Якщо не зняти цей прапорець, звіти про аварійне завершення роботи та дані телеметрії надсилатимуться в ESET.

Вміст пакета. Установіть або зніміть прапорці поруч із такими параметрами:

Management Agent. Якщо у меню Вміст пакета не вибрано інші елементи, інсталятор міститиме лише ESET Management Agent. Виберіть цей параметр, якщо потрібно інсталювати продукт безпеки ESET на клієнтському комп’ютері пізніше, або в тому разі, якщо на клієнтському комп’ютері вже інстальовано продукт безпеки ESET.

Продукт для захисту. Включає продукт ESET для захисту з агентом ESET Management. Виберіть цей параметр, якщо на клієнтському комп’ютері не інстальовано продукт ESET для захисту й ви хочете інсталювати його за допомогою агента ESET Management.

Повне шифрування диску. Опцію шифрування видно, лише якщо активна ліцензія ESET Full Disk Encryption.

Агент Enterprise Inspector: включити агент ESET Enterprise Inspector до складу інсталятора.

Продукт з безпеки

1.Ліцензія (необов’язково). Ви можете додати ліцензію одним зі способів, описаних у розділі Керування ліцензіями. Якщо у вас уже є ліцензія в розділі Керування ліцензіями, виберіть її. Ця ліцензія використовуватиметься під час інсталяції для активації продукту ESET для захисту. Якщо ви не вибрали ліцензію, можете створити інсталятор без неї й активувати продукт пізніше. Додавати та видаляти ліцензії може лише адміністратор, для якого призначено домашню групу Усі та який має дозвіл Запис для ліцензій у цій групі.

2.Продукт. Виберіть продукт ESET для захисту, який буде інстальовано разом з агентом ESET Management.


note

Якщо файлів інсталяції продуктів немає, переконайтеся, що для репозиторію вибрано параметр AUTOSELECT. Щоб дізнатися більше, перегляньте розділ Розширені налаштування параметрів сервера.

3.Мова. Виберіть мову інсталятора продукту ESET для захисту.

4.За бажанням ви можете вибрати політику, яка застосовуватиметься до продукту ESET для захисту під час його інсталяції.

5.Параметри захисту. Поставте прапорець біля параметра, щоб увімкнути його для інсталятора.

oУвімкнути систему зворотного зв’язку ESET LiveGrid® (рекомендується)

oУвімкнути виявлення потенційно небажаних програм. Докладніше див. в цій статті бази знань.

Установіть прапорець Не визначати параметри захисту зараз (не рекомендується), щоб не визначати параметри захисту для інсталятора, а налаштувати їх пізніше в політиці.

6.Установіть прапорець I accept the terms of the application End User License Agreement and acknowledge the Privacy Policy (Приймаю умови ліцензійної угоди й політики конфіденційності щодо цієї програми). Додаткову інформація див. в документах «Ліцензійна угода з Кінцевим Користувачем», «Умови використання і політика конфіденційності» для продуктів ESET.

Enterprise Inspector Агент

Вимоги до агента ESET Enterprise Inspector:

Для активації агента ESET Enterprise Inspector потрібно мати ліцензію ESET Enterprise Inspector.

Сумісний продукт ESET для захисту, інстальований на керованому комп’ютері.

1.Ліцензія (необов’язково): ESET рекомендує вибрати ліцензію ESET Enterprise Inspector для активації агента ESET Enterprise Inspector під час інсталяції. Якщо створити інсталятор без ліцензії, агент ESET Enterprise Inspector можна активувати пізніше.

2.Продукт/версія: виберіть версію агента ESET Enterprise Inspector. Остання доступна версія попередньо вибрана.

3.Політика конфігурації (необов’язково): виберіть наявну політику агента ESET Enterprise Inspector для застосування параметрів політики під час інсталяції агента ESET Enterprise Inspector.

4. Установіть прапорець I accept the terms of the application End User License Agreement and acknowledge the Privacy Policy (Приймаю умови ліцензійної угоди й політики конфіденційності щодо цієї програми). Додаткову інформація див. в документах «Ліцензійна угода з Кінцевим Користувачем», «Умови використання і політика конфіденційності» для продуктів ESET.

5.Уведіть ім’я хоста сервера й порт підключення для ESET Enterprise Inspector, які було вказано під час інсталяції сервера ESET Enterprise Inspector (за замовчуванням використовується порт 8093).

6.Виберіть центр сертифікації, який буде використовуватися для підключення до сервера ESET Enterprise Inspector.

Сертифікат

Сертифікат однорангового вузла та Центр сертифікації ESET PROTECT вибираються автоматично на основі доступних сертифікатів. Якщо ви хочете скористатись іншим сертифікатом (не вибраним автоматично), натисніть Сертифікат ESET PROTECT. У списку доступних сертифікатів, що відобразиться, виберіть потрібний. Якщо ви хочете використати власний налаштовуваний сертифікат, натисніть перемикач і завантажте файл сертифіката .pfx.

За потреби введіть парольну фразу сертифіката. Це потрібно, наприклад, якщо ви вводили парольну фразу під час інсталяції ESET PROTECT або використовуєте налаштовуваний сертифікат, захищений парольною фразою. В іншому разі залиште поле Парольна фраза сертифіката порожнім.


warning

Парольна фраза сертифіката не може містити такі символи: " \ Ці символи спричиняють критичну помилку під час ініціалізації агента.


important

Пам’ятайте, що парольну фразу можна видобути з поля Парольна фраза сертифіката, оскільки воно міститься у файлі .exe.

Додатково

У цьому розділі можна налаштувати пакет універсального інсталятора:

1.За бажанням для інсталятора пакета можна змінити ім’я в полі Ім’я та ввести опис у полі Опис.

2.Клацніть Вибрати теги, щоб призначити теги.

3.Батьківська група (необов’язково). Виберіть батьківську групу, у яку буде додано комп’ютер після інсталяції. Ви можете вибрати наявну статичну групу або створити нову, якій буде призначено комп’ютер після розгортання інсталятора.

4.ESET AV Remover. Поставте прапорець, щоб видалити або повністю вилучити інші антивірусні програми на цільовому пристрої.

5.Початкова конфігурація інсталятора (необов’язково) – використовуйте цю опцію, щоб застосувати політику конфігурації до агента ESET Management. У розділі Конфігурація агента (необов’язково) натисніть Вибрати та виберіть політику зі списку доступних. Якщо жодна з указаних політик не відповідає вашим потребам, можна створити нову політику або внести зміни до наявних.

6.Ім’я хоста сервера (необов’язково): уведіть ім’я хоста або IP-адресу сервера ESET PROTECT. За необхідності в полі Порт можна вказати номер порту (за замовчуванням використовується номер 2222).

7.Якщо ви використовуєте проксі-сервер HTTP, установіть прапорець Увімкнути параметри проксі-сервера HTTP й вкажіть параметри проксі-сервера (Хост, Порт, Ім’я користувача й Пароль), щоб установити підключення агента ESET Management до проксі-сервера та забезпечити обмін даними між агентом ESET Management й сервером ESET PROTECT. У полі Хост указується адреса комп’ютера, на якому запущено проксі-сервер HTTP. За замовчуванням проксі-сервер HTTP використовує порт 3128. За потреби можна вказати інший порт. Він має збігатися з портом, указаним у конфігурації проксі-сервера HTTP.


important

Протокол обміну даними між агентом і сервером ESET PROTECT не підтримує автентифікацію. Проксі-сервер, який використовується для перенаправлення даних агента на сервер ESET PROTECT, для якого потрібна автентифікація, не працюватиме.

Увімкніть параметр Використовувати пряме підключення, якщо проксі-сервер HTTP недоступний, щоб мати змогу використовувати цю опцію резервного доступу.

8.Натисніть Готово.

9.Завантажте згенерований універсальний пакет інсталяції. Виберіть версію для розгортання:

oЗавантажити 32-розрядну версію (наприклад, PROTECT_Installer_x86_en_US.exe)

oЗавантажити 64-розрядну версію (наприклад, PROTECT_Installer_x64_en_US.exe)

oЗавантажте версію ARM64 (наприклад, PROTECT_Installer_arm64.exe). Неможливо інсталювати версію x86 або x64 агента ESET Management або продукту ESET для захисту у Windows ARM64.


important

Усі дані, завантажені з репозиторія (репозиторія ESET або дзеркала клієнтського репозиторія), мають цифровий підпис ESET. Сервер ESET PROTECT перевіряє хеші файлів і сигнатури PGP. Сервер ESET PROTECT генерує універсальний інсталятор локально. Тому універсальний інсталятор не має цифрового підпису. Через це під час його завантаження у веб-браузері може з’явитися застереження. Окрім цього, може відобразитися застереження в операційній системі, а сама інсталяція може відхилятися в системах, у яких блокуються непідписані інсталятори.

 

10. Запустіть файл пакета інсталяції на клієнтському комп’ютері. Він інсталює агент ESET Management й продукт ESET для захисту на пристрої та підключає пристрій до ESET PROTECT. Покрокові інструкції можна переглянути в майстрі інсталяції. Щоб приховати вікно майстра інсталяції, можна запустити пакет інсталяції в режимі неоголошення.