Загальний опис ESET PROTECT

Вітаємо в ESET PROTECT версії 9.0. ESET PROTECT дозволяє з єдиного центру керувати продуктами ESET на робочих станціях, серверах і мобільних пристроях, які працюють у мережі. За допомогою веб-консолі ESET PROTECT можна розгортати рішення ESET, керувати завданнями, примусово застосовувати політики для захисту, відстежувати статус системи й швидко реагувати на проблеми чи виявлені об’єкти на віддалених комп’ютерах. Перегляньте також розділи Огляд архітектури й елементів інфраструктури ESET PROTECT, Початок роботи з веб-консоллю ESET PROTECT та Підтримувані середовища підготовки настільних комп’ютерів.

ESET PROTECT включає вказані нижче компоненти.

Сервер ESET PROTECT. Сервер ESET PROTECT можна інсталювати на серверах Windows, так само як і на серверах Linux; він також надається як віртуальний пристрій. Цей сервер керує обміном даних з агентами, а також збирає та зберігає дані програми в базі даних.

ESET PROTECT Web Console: ESET PROTECT Web Console — це основний інтерфейс, який дозволяє керувати комп’ютерами клієнта у вашому середовищі. У ньому відображається загальна інформація про статус клієнтів у мережі. Окрім того, його можна використовувати для віддаленого розгортання рішень ESET на некеровані комп’ютери. Після інсталяції сервера ESET PROTECT доступ до веб-консолі можна отримати через веб-браузер. Якщо зробити веб-сервер доступним з Інтернету, ESET PROTECT можна використовувати в будь-якому місці й на будь-якому пристрої з інтернет-з’єднанням. Крім того, можна інсталювати веб-консоль ESET PROTECT і сервер ESET PROTECT на різні комп’ютери.

Агент ESET Management. Агент ESET Management спрощує обмін даними між сервером ESET PROTECT і клієнтськими комп’ютерами. Щоб установити підключення між сервером ESET PROTECT і клієнтським комп’ютером, агент має бути інстальовано на цьому комп’ютері. Оскільки агент ESET Management інстальовано на клієнтському комп’ютері, і він може зберігати декілька сценаріїв безпеки, його використання значно зменшує час реагування на нові виявлені об’єкти. На веб-консолі ESET PROTECT можна розгорнути агент ESET Management на неконтрольованих комп’ютерах, визначених Active Directory або ESET RD Sensor. За необхідності можна також вручну інсталювати агент ESET Management на клієнтських комп’ютерах.

Rogue Detection Sensor. ESET PROTECT Rogue Detection Sensor виявляє у вашій мережі комп’ютери, які ще не контролюються, і надсилає їхні дані на сервер ESET PROTECT. Завдяки цьому ви можете легко додавати нові клієнтські комп’ютери в захищену мережу. RD Sensor зберігає дані про виявлені комп’ютери, тому ніколи не надсилає ту саму інформацію двічі.

Проксі-сервер HTTP Apache. Служба, яку можна використовувати в комбінації з ESET PROTECT для:

oРозповсюдження оновлень на клієнтські комп’ютери й інсталяції пакетів на агент ESET Management;

oПереспрямування обміну даними з агентами ESET Management на сервер ESET PROTECT.

Mobile Device Connector. Цей компонент робить можливим керування мобільними пристроями за допомогою ESET PROTECT, дозволяючи керувати мобільними пристроями (Android та iOS) і адмініструвати ESET Endpoint Security for Android.

Віртуальний притрій ESET PROTECT. Віртуальний пристрій ESET PROTECT призначений для користувачів, якім потрібно запускати ESET PROTECT у віртуалізованому середовищі.

Інструмент «Дзеркало». Для автономного оновлення модулів необхідний інструмент «Дзеркало». Якщо на клієнтських комп’ютерах відсутнє підключення до Інтернету, за допомогою інструмента «Дзеркало» можна завантажити файли оновлення із серверів оновлення ESET і зберігати їх локально.

ESET Remote Deployment Tool. За допомогою цього інструмента можна розгорнути універсальні пакети, створені у веб-консолі ESET PROTECT. Він забезпечує зручний спосіб розповсюдження агента ESET Management з продуктом ESET на комп’ютери в мережі.

ESET Business Account – новий портал ліцензування для бізнес-продуктів ESET, через який можна керувати ліцензіями. Інструкції з активації продукту можна переглянути в розділі ESET Business Account цього документа. Щоб дізнатися більше про використання ESET Business Account, перегляньте Посібник користувача ESET Business Account. Якщо ви вже отримали від ESET ім’я користувача та пароль, які хочете використати в ліцензійному ключі, перегляньте розділ Перетворення облікових даних застарілої ліцензії.

ESET Enterprise Inspector. Всеохоплююча система виявлення кінцевих точок і реагування, яка включає в себе такі функції, як виявлення інцидентів, керування інцидентами та реагування на них, збір даних, виявлення індикаторів компрометації, виявлення аномальної активності, виявлення поведінки і порушення політик.