Riadiaci panel

Riadiaci panel je štandardná stránka zobrazená po prvom prihlásení používateľa do prostredia ESET PROTECT Web Console. Zobrazuje prednastavené reporty o stave vašej siete. Pomocou kariet vo vrchnej časti môžete prepínať medzi jednotlivými riadiacimi panelmi. Každý panel obsahuje niekoľko reportov.

Práca s riadiacim panelom

Pridať – kliknite na symbol add_new_default v záhlaví riadiaceho panela pre pridanie nového riadiaceho panela. Zadajte názov nového panela a potvrďte kliknutím na Pridať riadiaci panel. Vytvorí sa nový, prázdny riadiaci panel.

icon_move_dragPresunúť – kliknite na názov panela a podržaním tlačidla myši panel presuňte na nové miesto.

Riadiace panely môžete upravovať podľa vlastných potrieb a preferencií, a to pridávaním nových reportov alebo úpravou existujúcich (zmenou ich veľkosti, premiestňovaním alebo preskupovaním reportov).

Označte vybraný riadiaci panel, kliknite na ikonu gear_icon vedľa Riadiaceho panela a vyberte možnosť Nastaviť ako predvolené. Váš riadiaci panel sa nastaví ako predvolený panel pre všetkých nových používateľov Web Console s prístupom k riadiacim panelom.

Kliknite na ikonu gear_icon vedľa označeného riadiaceho panela pre zobrazenie nasledujúcich možností v roletovom menu:

update_default Obnoviť stránku

Obnovenie šablón reportov v danom riadiacom paneli.

remove_default Zmazať

Odstránenie riadiaceho panela.

rename_default Premenovať

Premenovanie riadiaceho panela.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie kópie riadiaceho panela s rovnakými parametrami v domácej skupine používateľa.

Zmeniť rozloženie

Výber nového rozloženia pre daný riadiaci panel. Vykonaním zmeny budú z riadiaceho panela odstránené aktuálne šablóny.


note

Nie je možné prispôsobovať nasledujúce predvolené riadiace panely: Prehľad stavu, Bezpečnostný prehľad a Dynamic Threat Defense.

V ESET PROTECT sú prednastavené nasledujúce riadiace panely:

Prehľad stavu

Riadiaci panel Prehľad stavu je štandardný riadiaci panel, ktorý sa zobrazí po každom prihlásení do ESET PROTECT (pokým nenastavíte iný riadiaci panel ako štandardný). Zobrazuje všeobecné informácie o stave vašej siete.

Filtre zariadení – zobrazujú počet spravovaných zariadení na základe posledného hláseného stavu. Kliknutím na ktorúkoľvek zo štyroch dlaždíc môžete otvoriť filtrovaný zoznam zariadení.

Stav zariadenia – na príslušných kartách zobrazuje počet spravovaných zariadení na základe typu nainštalovaného bezpečnostného produktu. Ak nie je nasadený žiadny bezpečnostný produkt z danej skupiny, na karte bude zobrazená možnosť nasadenia príslušného inštalačného balíka.

Stav pripojenia – zobrazuje zoznam posledných pripojení spravovaných zariadení.

Stav verzie produktu – zobrazuje pomer aktuálnych a zastaraných verzií bezpečnostných produktov podľa platformy.

oNeznámy (sivá farba) – verzia nainštalovaného produktu ESET nie je rozpoznaná (napr. chvíľu po novej inštalácii produktu ESET).

oAktuálna verzia (zelená farba) – je nainštalovaná najnovšia verzia produktu ESET.

oNeaktuálna verzia – kliknutím na žltý/červený graf, ktorý predstavuje neaktuálne aplikácie, môžete spustiť aktualizáciu prostredníctvom možnosti Aktualizovať všetky produkty ESET.

žltá farba – nainštalovaná verzia produktu ESET je neaktuálna, ale stále podporovaná (žltú farbu majú zvyčajne dve verzie, ktoré predchádzali najnovšej verzii, avšak len pokiaľ neobsahujú nedávno objavenú bezpečnostnú zraniteľnosť).

červená farba – zastaraná verzia produktu ESET alebo staršia verzia s objavenou bezpečnostnou zraniteľnosťou (už nie je podporovaná a je odstránená z repozitára ESET PROTECT).

Stav správy – zobrazuje počet spravovaných a chránených zariadení (klientske zariadenia, na ktorých je nainštalovaný aj ESET Agent, aj bezpečnostný produkt), spravovaných zariadení (klientske zariadenia, kde je nainštalovaný len agent), nespravovaných zariadení (klientske zariadenia vo vašej sieti, ktoré síce ESET PROTECT pozná, avšak nie je na nich nainštalovaný agent) a neautorizovaných zariadení (klientske zariadenia, ktoré ESET PROTECT nepozná, avšak boli zachytené nástrojom Rogue Detection Sensor).

Informačný kanál RSS – zobrazuje informačný kanál z WeLiveSecurity a z portálu databázy znalostí spoločnosti ESET. Ak kliknete na ikonu ozubeného kolesa v časti Informačný kanál RSS, môžete vypnúť automatické prehrávania kanálov, prípadne vypnúť konkrétny kanál alebo vypnúť informačný kanál RSS.  

Bezpečnostný prehľad

Tento riadiaci panel poskytuje prehľad nevyriešených detekcií nájdených za posledných 7 dní vrátane ich závažnosti, metódy detekcie a stavu riešenia, ako aj prehľad 10 počítačov/používateľov s najvyšším počtom detekcií.

Dynamic Threat Defense

V prípade, že používate ESET Dynamic Threat Defense, nájdete tu prehľad užitočných ESET Dynamic Threat Defense reportov.

Počítače

Tento riadiaci panel vám ponúka prehľad informácií o klientskych zariadeniach (ich stav ochrany, operačné systémy, stav aktualizácií a pod.).

Stav výkonu servera

V tomto riadiacom paneli sú zobrazené informácie o samotnom ESET PROTECT Serveri (zaťaženie servera, klientske zariadenia s problémami, vyťaženie procesora, pripojenia na databázu atď.).

Antivírusové detekcie

V tomto riadiacom paneli sú zobrazené informácie z antivírusových modulov pripojených bezpečnostných produktov ESET (aktívne detekcie, detekcie za posledných 7/30 dní atď.).

Detekcie firewallom

Udalosti firewallu z pripojených klientskych zariadení – zoradené podľa závažnosti, času atď.

ESET aplikácie

Tento riadiaci panel zobrazuje základné informácie o nainštalovaných produktoch od spoločnosti ESET.

Ochrana s podporou cloudu

Tento riadiaci panel poskytuje prehľad reportov o ochrane s podporou cloudu (ESET LiveGrid® a v prípade, ak máte vhodnú licenciu, tak aj ESET Dynamic Threat Defense).

Akcie dostupné pre reporty riadiaceho panela

expand_normal Zmena veľkosti panela

Kliknite na túto možnosť pre zobrazenie reportu na celú šírku obrazovky.

update_default Obnoviť

Obnovenie šablóny reportu.

download_default Stiahnuť

Ak chcete vygenerovať a stiahnuť report, kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Môžete si vybrať formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač.

change_default Zmeniť

Zmena šablóny reportu na inú zo zoznamu šablón.

edit_default Upraviť šablónu reportu

Úprava už existujúcej šablóny reportu. Na túto možnosť sa vzťahujú rovnaké nastavenia ako pri vytváraní novej šablóny reportu.

scheduled Nastaviť interval obnovenia

Nastavenie vlastného intervalu obnovenia pre šablónu.

schedule_default Naplánovať

Naplánovať report – môžete upravovať spúšťač plánovaného reportu, kritéria pre potlačenie spúšťača a doručenie reportu. Všetky naplánované reporty sa zobrazia po kliknutí na kartu Naplánované reporty.

remove_default Zmazať

Odstránenie šablóny reportu z riadiaceho panela.

rename_default Premenovať

Premenovanie šablóny reportu.

Táto bunka

Výber nového rozloženia pre daný riadiaci panel. Vykonaním zmeny budú z riadiaceho panela odstránené aktuálne šablóny.

Povolenia na prístup k riadiacemu panelu

Používateľ musí mať na prácu s riadiacimi panelmi pridelené príslušné povolenie. V jednotlivých paneloch môžu byť použité len šablóny reportov zahrnuté v skupine, ku ktorej má používateľ pridelené prístupové práva. Pokiaľ používateľ nemá pridelené povolenia pre Reporty a riadiace panely, nebudú sa mu v sekcii Riadiaci panel zobrazovať žiadne údaje. Správca môže predvolene vidieť všetky údaje.


important

Povolenie na Čítanie – používateľ s týmto povolením si môže prezerať šablóny reportov a ich kategórie. Daný používateľ tiež môže generovať reporty na základe šablón reportov. Môže si taktiež prezerať svoje riadiace panely.

Povolenie na Použitie – používateľ s týmto povolením môže upravovať vlastné riadiace panely s použitím dostupných šablón reportov.

Povolenie na Zápis – používateľ s týmto povolením môže vytvárať, upravovať a vymazávať šablóny reportov a ich kategórie.

Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko.