Raporty

Raporty umożliwiają wygodny dostęp do danych w bazie danych oraz ich filtrowanie. Okno raportów zawiera dwie karty:

Kategorie i szablony — jest to domyślna karta w sekcji Raporty. Zawiera ona omówienie kategorii i szablonów raportów. Można tutaj tworzyć nowe raporty i kategorie oraz wykonywać inne działania związane z raportami.

Zaplanowane raporty — karta ta zawiera omówienie zaplanowanych raportów. Można tutaj również zaplanować nowy raport.

admin_reports

Do generowania raportów służą szablony, które są podzielone według typu raportu. Można wygenerować raport natychmiast lub zaplanować jego wygenerowanie w późniejszym terminie. Aby natychmiast wygenerować i wyświetlić raport, kliknij opcję Generuj teraz obok wybranego szablonu raportu. Możesz użyć wstępnie zdefiniowanych szablonów raportów z listy Kategorie i szablony lub stworzyć nowy szablon raportu o dostosowanych ustawieniach. Kliknij opcję Nowy szablon raportu, aby otworzyć kreatora szablonów raportów i określić niestandardowe ustawienia nowego raportu. Możesz również utworzyć nową kategorię raportu (Nowa kategoria) lub importować wcześniej wyeksportowane szablony raportów (Importuj szablony raportów).

search_bar U góry strony znajduje się pasek wyszukiwania. Można wyszukiwać nazwy kategorii i szablonów, ale nie opisy.

Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

access_group Przycisk filtra grupy dostępu pozwala użytkownikom na wybieranie grupy statycznej i filtrowanie wyświetlanych obiektów według grupy, w której się znajdują.

Używanie szablonów raportów

Wybierz szablon raportu i kliknij ikonę koła zębatego gear_icon na kafelku szablonu raportu. Dostępne są następujące opcje:

play_defaultGeneruj teraz

Zostanie wygenerowany raport i będzie można przejrzeć dane wyjściowe.

download_default Pobieranie

Kliknij przycisk Pobierz, aby wygenerować i pobrać raport. Można wybrać format pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora)

schedule_default Zaplanuj

Zaplanuj raport — można zmodyfikować zaplanowany element wyzwalający, opcje ograniczania i ustawienia dostarczania raportu. Wszystkie zaplanowane raporty znajdują się na karcie Zaplanowane raporty.

edit_default Edytuj

Edytuj istniejący szablon raportu. Można użyć tych samych ustawień i opcji co w przypadku tworzenia nowego szablonu raportu.

audit_log Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

duplicate_default Zduplikuj

Umożliwia utworzenie nowego raportu na podstawie wybranego raportu (duplikat wymaga podania nowej nazwy).

delete_default Usuń

Ta opcja powoduje całkowite usunięcie wybranego szablonu raportu.

icon_export Eksportuj

Szablon raportu zostanie wyeksportowany do pliku .dat.

Używanie kategorii raportów

Wybierz kategorię raportu i kliknij ikonę koła zębatego gear_icon w prawym rogu kategorii. Dostępne są następujące opcje:

add_new_default Nowa kategoria

Wypełnij pole Nazwa, aby utworzyć nową kategorię szablonu raportu.

add_new_default Nowy szablon raportu

Umożliwia utworzenie nowego niestandardowego szablonu raportu.

delete_default Usuń

Ta opcja powoduje całkowite usunięcie wybranej kategorii szablonu raportu.

edit_default Edytuj

Umożliwia edytowanie istniejącej kategorii raportu.

audit_log Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

icon_export Eksportuj

Kategoria szablonu raportu i wszystkie znajdujące się w niej szablony zostaną wyeksportowane do pliku .dat. Później możesz zaimportować kategorię ze wszystkimi szablonami, klikając opcję Importuj szablony raportów. Jest to przydatne na przykład przy migracji niestandardowych szablonów raportów na inny serwer ESET PROTECT.

move_default Grupa dostępu > move_defaultPrzenieś

Przenoszenie kategorii szablonów raportów do innej grupy statycznej. Spowoduje to udostępnienie elementów administratorowi lokalnemu grupy docelowej. Administrator lokalny ma pełne uprawnienia we własnej grupie.


important

Funkcja Importowanie szablonów raportów / icon_export Eksportowanie szablonów raportów umożliwia importowanie i eksportowanie wyłącznie szablonów raportów, a nie wygenerowanych raportów z danymi.

Uprawnienia do obszaru Raporty

Raporty to statyczne obiekty znajdujące się w strukturze obiektów w bazie danych ESET PROTECT. Każdy szablon raportu zostanie zapisany w grupie domowej użytkownika, który go utworzył. Aby uzyskać dostęp do raportu, wymagane są uprawnienia. Potrzebne są też uprawnienia do obiektów analizowanych w raporcie. Jeśli np. wygenerujesz raport Przegląd stanu komputerów, będzie on zawierać jedynie dane z komputerów, na których masz uprawnienia Odczyt.


important

Odczyt — użytkownik może wyświetlać listę szablonów raportów oraz ich kategorie. Użytkownik może również generować raporty na podstawie szablonów. Użytkownik może odczytywać własny panel kontrolny.

Użycie — użytkownik może modyfikować własny panel kontrolny za pomocą dostępnych szablonów raportów.

Zapis — tworzenie/modyfikowanie/usuwanie szablonów raportów oraz ich kategorii.

Wszystkie szablony domyślne znajdują się w grupie Wszystkie.