Wymagania wstępne dotyczące Narzędzia do wdrażania ESET


important

W przypadku wdrażania zdalnego należy upewnić się, że wszystkie komputery klienckie mają połączenie z internetem.

Aby można było używać narzędzia do wdrażania zdalnego opracowanego przez firmę ESET w systemie Windows, muszą zostać spełnione następujące wymagania wstępne:

Serwer ESET PROTECT i konsola internetowa ESET PROTECT muszą być zainstalowane (na komputerze serwera).

Muszą być otwarte odpowiednie porty. Sprawdź porty używane do zdalnego wdrożenie agenta ESET Management na komputerze docelowym z systemem operacyjnym Windows.

Nazwy pakietów instalacyjnych muszą zawierać ciąg "x86" lub "x64". W przeciwnym razie wdrożenie nie powiedzie się.

Pakiet instalatora (instalacja kompleksowa) musi zostać utworzony i pobrany na dysk lokalny.

wymagane są uprawnienia do tworzenia instalatora kompleksowego.

 


note

Wdrażanie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W przypadku problemów z wdrożeniem należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów lub sprawdzonymi przykładowymi scenariuszami wdrażania agenta ESET Management.