Wdrażanie zdalne


important

W przypadku wdrażania zdalnego należy upewnić się, że wszystkie komputery klienckie mają połączenie z internetem.

Wdrażanie zdalne można przeprowadzić na następujące sposoby:

ESET Remote Deployment Tool — umożliwia wdrażanie pakietów agenta i instalatora produktu zabezpieczającego ESET ESET Management utworzonych w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Obiekt GPO (Group Policy Object) oraz narzędzie SCCM (System Center Configuration Manager) — zalecamy zastosowanie tej metody masowego wdrożenia agenta ESET Management na komputerach klienckich.

Zadanie serwera Wdrażanie agenta — metoda alternatywna dla wdrożenia przy użyciu obiektu GPO i programu SCCM.

W przypadku wystąpienia problemów podczas zdalnego wdrażania agenta ESET Management (jeśli zadanie serwera Wdrożenie agenta nie powiedzie się) należy zapoznać się z następującymi zasobami:

Rozwiązywanie problemów — wdrażanie agenta

Rozwiązywanie problemów — połączenie agenta

Przykładowe scenariusze wdrażania agenta ESET Management

Zdalne wdrożenie i uprawnienia

Aby zezwolić użytkownikowi na tworzenie instalatorów GPO lub skryptów SCCM, należy skonfigurować jego uprawnienia zgodnie z przykładem.

Do wdrażania agenta za pomocą zadania serwera są wymagane następujące uprawnienia:

Uprawnienie Zapis do obszaru Grupy i komputery, w którym jest wykonywane wdrożenie

Uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty z dostępem do grupy statycznej zawierającej certyfikaty.

Uprawnienie Użycie do obszaru Wdrażanie agenta w sekcji Zadania serwera i elementy wyzwalające