Pokazywanie odwołanych

Na tej liście znajdują się wszystkie certyfikaty, które zostały utworzone, a następnie unieważnione przez serwer ESET PROTECT. Odwołane certyfikaty zostaną automatycznie usunięte z głównego ekranu Certyfikat równorzędny. Kliknij Pokaż odwołane, aby zobaczyć certyfikaty, które zostały odwołane z okna głównego.

Aby odwołać certyfikat, należy wykonać poniższe czynności:

1.Przejdź do obszaru Więcej > Certyfikaty równorzędne, wybierz certyfikat i kliknij przycisk Odwołaj.

revoke_certificate

2.Określ przyczynę odwołania i kliknij pozycję Odwołaj.

3.Kliknij przycisk OK. Certyfikat zniknie z listy certyfikatów równorzędnych. Aby zobaczyć wcześniej odwołane certyfikaty, kliknij przycisk Pokaż odwołane.