Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Funkcja uwierzytelniania dwuskładnikowego stanowi bezpieczniejszą metodę logowania się do konsoli internetowej ESET PROTECT i korzystania z niej.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zapewnia firma ESET przy użyciu technologii ESET Secure Authentication. Technologii ESET Secure Authentication nie trzeba wdrażać ani instalować w danym środowisku. Program ESET PROTECT automatycznie łączy się z serwerami firmy ESET, aby uwierzytelnić użytkowników, którzy chcą się zalogować do konsoli internetowej ESET PROTECT.

Użytkownicy z włączonym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym muszą logować się w programie ESET PROTECT przy użyciu technologii ESET Secure Authentication.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i zalet produktów, odwiedź stronę produktów ESET Secure Authentication.

Nie ma ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą zalogować się w programie ESET PROTECT przy użyciu technologii uwierzytelniania dwuskładnikowego ESA.

Ustawienia serwera proxy HTTP nie są stosowane w komunikacji z serwerami Secure Authentication (uwierzytelniania dwuskładnikowego).

Można włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe także dla konta administratora.

Wymagania wstępne

Aby można było włączyć funkcję uwierzytelniania dwuskładnikowego dla konta innego użytkownika, wymagane jest uprawnienie do zapisu w odniesieniu do takiego użytkownika. Po włączeniu tej funkcji, przed zalogowaniem się użytkownik musi samodzielnie skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Użytkownicy otrzymają łącze w wiadomości SMS, które będą mogli otworzyć w przeglądarce telefonu w celu zapoznania się z instrukcjami konfiguracji uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie działa bez bezpośredniego dostępu sieciowego do serwerów uwierzytelniania dwuskładnikowego firmy ESET. Konieczne jest co najmniej zezwolenie w zaporze na nawiązywanie połączenia z określonymi serwerami uwierzytelniania dwuskładnikowego. Serwer proxy skonfigurowany w obszarze Więcej > Ustawienia serwera > Ustawienia zaawansowane > Serwer proxy HTTP nie ma zastosowania względem uwierzytelniania dwuskładnikowego.


important

Nie można używać użytkownika z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym do instalacji wspomaganych przez serwer.

Jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe w przypadku użytkownika konsoli internetowej?

1.Utwórz nowego użytkownika lub wykorzystaj istniejącego.

2.Przejdź do obszaru Więcej > Użytkownicy w konsoli internetowej ESET PROTECT.

3.Kliknij użytkownika i wybierz kolejno pozycje Uwierzytelnianie dwuskładnikowe > apply_defaultWłącz.

4.Przy następnym logowaniu użytkownika po wyświetleniu monitu wpisz numer telefonu użytkownika.

5.Zainstaluj aplikację mobilną ESET Secure Authentication na telefonie komórkowym użytkownika, korzystając z łącza z SMS lub kodu QR.

6.Gdy aplikacja zostanie zainstalowana z użyciem tokenu, Twoja instancja ESET PROTECT zostanie dodana do aplikacji.

7.Przejdź do logowania i po wyświetleniu monitu wpisz hasło jednorazowe z aplikacji mobilnej na konsoli internetowej. W aplikacji mobilnej do każdego logowania generowane jest nowe hasło.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli użytkownik konsoli internetowej nie może zalogować się do konsoli internetowej za pomocą uwierzytelnienia dwuskładnikowego, wykonaj następujące kroki:

1.Tworzenie kopii zapasowej bazy danych ESET PROTECT.

2.Wybierz odpowiednią opcję:

Numer telefonu skonfigurowany na potrzeby uwierzytelniania dwuskładnikowego jest dostępny:

a)Podczas logowania do konsoli internetowej kliknij Resetuj token w wyskakującym oknie uwierzytelniania dwuskładnikowego.

b)Na numer telefonu skonfigurowany dla uwierzytelniania dwuskładnikowego wysyłana jest wiadomość weryfikacyjna.


warning

Nie można zmienić numeru telefonu przechowywanego w bazie danych ESET PROTECT. Jeśli telefon jest niedostępny, wykonaj poniższe czynności.

Numer telefonu skonfigurowany na potrzeby uwierzytelniania dwuskładnikowego jest niedostępny (telefon został zgubiony, zniszczony itp.)

a)Zresetuj hasło konsoli internetowej, aby wyłączyć uwierzytelnianie 2FA na koncie administratora.

 


note

Stan innych kont użytkowników ESET PROTECT korzystających z 2FA pozostaje niezmieniony.

b)Użytkownik może zalogować się do konsoli internetowej bez 2FA, a następnie ponownie włączyć 2FA po zalogowaniu.