Napredna sigurnost

Napredna sigurnost uključuje sigurnu mrežnu komunikaciju između komponenti programa ESET PROTECT:

Certifikati i izdavatelji certifikata upotrebljavaju SHA-256 (umjesto SHA-1).

ESET PROTECT Server upotrebljava TLS 1.2 za komunikaciju s agentima.

Napredna sigurnost provodi upotrebu TLS-a 1.2 za Syslog i SMTP komunikaciju.

MDM korisnici: ESET PROTECT Server upotrebljava TLS 1.2 za komunikaciju s MDM serverom. To ne utječe na komunikaciju između MDM servera i mobilnih uređaja.

Napredna sigurnost funkcionira na svim podržanim operacijskim sustavima:

Windows

Linux – Minimalna podržana verzija protokola OpenSSL za Linux je openssl-1.0.1e-30. ESET preporučuje upotrebu najnovije verzije sustava OpenSSL (1.1.1). Pomoću sljedeće naredbe možete provjeriti je li vaš Linux klijent kompatibilan:
openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2

macOS


note

Napredna sigurnost se prema standardnim postavkama aktivira u svim novim instalacijama programa ESET PROTECT 8.1 i novijim verzijama.

Ako upotrebljavate ESMC ili ESET PROTECT 8.0 s deaktiviranom Naprednom sigurnošću i nadogradite na ESET PROTECT 8.1 i novije verzije, napredna sigurnost ostaje deaktivirana. ESET preporučuje da je aktivirate tako da slijedite korake u nastavku.

arrow_down_business Aktivirati i primijeniti naprednu sigurnost na mreži