Stvaranje novog izdavatelja certifikata

Da biste stvorili novog izdavatelja certifikata, idite na Više > Izdavatelji certifikata i kliknite Radnja > add_new_defaultNovo na dnu stranice.

Izdavatelj certifikata

Unesite Opis izdavatelja certifikata i odaberite Lozinka. Lozinka mora imati najmanje 12 znakova.

Atributi (naslov)

1.Unesite Uobičajeni naziv (naziv) izdavatelja certifikata. Odaberite jedinstveni naziv kako biste razlikovali više izdavatelja certifikata. Ako želite, možete unijeti opisne informacije o izdavatelju certifikata.

2.Unesite vrijednosti Vrijedi od i Vrijedi do kako biste osigurali da je certifikat valjan.


note

Za sve certifikate i izdavatelje certifikata stvorene tijekom instalacije komponenata ESET PROTECT vrijednost „Vrijedi od” postavljena je na 2 dana prije stvaranja certifikata.

Za sve certifikate i izdavatelje certifikata stvorene na ESET PROTECT web konzoli vrijednost „Vrijedi od” postavljena je na 1 dan prije stvaranja certifikata. Razlog za to jest da se obuhvate sva moguća vremenska odstupanja između pogođenih sustava.

Primjerice, izdavatelj certifikata i certifikat stvoreni 12. siječnja 2017. tijekom instalacije imat će unaprijed definiranu vrijednost „Vrijedi od” 10. siječnja 2017. od 00:00:00, a izdavatelj certifikata i certifikat stvoren 12. siječnja 2017. na ESET PROTECT web konzoli imat će unaprijed definiranu vrijednost „Vrijedi od” 11. siječnja 2017. od 00:00:00.

3.Kliknite Spremi da spremite novog izdavatelja certifikata. Sada će biti na popisu izdavatelja certifikata pod Više > Izdavatelji certifikata i spreman za korištenje. Izdavatelj certifikata stvara se u osnovnoj grupi korisnika koji ga je stvorio.

create_a_new_cert_authority

Za upravljanje izdavateljem certifikata označite potvrdni okvir pored izdavatelja certifikata na popisu i upotrijebite kontekstni izbornik (kliknite izdavatelj certifikata lijevom tipkom miša) ili gumb Radnja na dnu stranice. Dostupne su mogućnosti Uvoz javnog ključa i Izvoz javnog ključa ili Uredi izdavatelj certifikata.