Izvoz javnog ključa

Da biste uvezli izdavatelj certifikata, kliknite Više > Izdavatelji certifikata.


note

Da bi izvezao certifikat, korisnik mora ima prava upotrebe za certifikate. Više informacija potražite na cijelom popisu prava pristupa.

1.Odaberite s popisa izdavatelj certifikata koji želite koristiti i označite potvrdni okvir pored.

export_a_public_key

2.Odaberite jednu od opcija izvoza:

a.Odaberite Radnje > export_default Izvoz javnog ključa. Odaberite ovu opciju ako želite uvesti javni ključ u drugu instalaciju programa ESET PROTECT (migracija s jednog servera na drugi). Unesite naziv javnog ključa i kliknite Spremi. Javni ključ izvest će se kao .der datoteka.

b.Odaberite Radnje > export_default Izvoz javnog ključa kao Base64. Možete kopirati šifrirani niz certifikata u formatu Base64 ili kliknuti Preuzmi za preuzimanje šifriranog certifikata u formatu Base64 u obliku datoteke.

export_public_key_cerf

 


important

Ako izbrišete standardnog ESET PROTECT izdavatelja certifikata i stvorite novi, on neće funkcionirati. Prije zamjene izdavatelja certifikata trebate stvoriti i distribuirati certifikate ravnopravnih računala koje je potpisao novi izdavatelj certifikata. Također trebate promijeniti certifikat servera u postavkama servera i zatim ponovno pokrenuti servis ESET PROTECT servera.