Dinamičke grupe

Dinamičke grupe mogu se vidjeti kao filtri prema statusu računala. Jedno računalo može se kvalificirati za više od jednog filtra i stoga može biti dodijeljeno više od jednoj dinamičkoj grupi. To čini razliku između dinamičkih i statičkih grupa, jer pojedini klijent može pripadati samo jednoj statičkoj grupi.

Dinamičke grupe su skupine klijenata odabranih na temelju određenih uvjeta. Da bi računalo postalo član određene dinamičke grupe, treba zadovoljiti uvjete definirane u predlošku dinamičke grupe. Svaki predložak sastoji se od jednog ili više pravila. Možete odrediti ova pravila kada stvarate novi Predložak. Ako klijentsko računalo ne zadovoljava kriterije, bit će uklonjeno iz grupe. Ako ispunjava definirane uvjete, klijent će biti dodan u grupu.

Uređaji se procjenjuju za uključivanje u dinamičke grupe svaki put kada se prijave u ESET PROTECT. Kada uređaj ispuni uvjete navedene u predlošku dinamičke grupe, automatski se dodjeljuje toj grupi. Računala se filtriraju na strani agenta, tako da se nikakve dodatne informacije ne prenose na server. Agent sâm odlučuje kojim dinamičkim grupama klijent pripada i samo obavještava server o toj odluci.


note

Ako klijentski uređaj nije povezan (primjerice, ako je isključen), njegovo se članstvo u dinamičkim grupama ne nadograđuje. Nakon što se uređaj ponovno poveže, nadogradit će se njegovo članstvo u dinamičkim grupama.

Nakon što instalirate ESET PROTECT, dostupne su neke unaprijed definirane dinamičke grupe. Možete stvoriti i prilagođene dinamičke grupe. Postoje 2 načina da biste to učinili:

Stvorite predložak, a zatim stvorite dinamičku grupu.

Stvorite novi predložak prilikom stvaranja nove dinamičke grupe.

Možete upotrebljavati dinamičke grupe u drugim dijelovima programa ESET PROTECT. Možete dodijeliti pravila (pravila se primjenjuju kako je opisano ovdje) ili pripremiti zadatak za sva računala u grupi.

Dinamička grupa može biti u statičkoj grupi ili dinamičkim grupama (pod njima). Međutim, statička grupa ne može biti u dinamičkoj grupi. Sve dinamičke grupe pod određenom statičkom grupom filtriraju samo uređaje te statičke grupe. Ako je dinamička grupa unutar druge dinamičke grupe, filtrira rezultate nadređene dinamičke grupe. Kad se grupa stvori, može se slobodno premještati po stablu.

Upravljanje dinamičkim grupama dostupno je putem radnji grupe.