Premjesti statičku ili dinamičku grupu

Dinamička grupa može biti član bilo koje druge grupe uključujući statičke grupe. Statičku grupu ne možete prebaciti u dinamičku grupu. Također, nije moguće premjestiti unaprijed definirane statičke grupe (npr. statičku grupu Izgubljeno i pronađeno) u drugu grupu. Druge grupe mogu se slobodno premještati.

Kliknite ikonu zupčanika gear_icon pored naziva grupe i odaberite Premjesti. Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje strukturu stabla grupe. Odaberite ciljnu grupu (statičku ili dinamičku) u koju želite premjestiti odabranu grupu. Ciljna grupa postat će nadređena grupa. Možete također premještati grupe povlačenjem i otpuštanjem grupe u ciljnu grupu po vašem izboru.


note

Dinamička grupa u novom položaju započinje filtriranje računala (prema predlošku) bez obzira na svoju prethodnu lokaciju.

Postoje 3 metode za premještanje grupe:

Povlačenje i otpuštanje – kliknite i držite grupu koju želite premjestiti i otpustite je iznad nove nadređene grupe.

admin_manage_DG_drag_and_drop

Kliknite ikonu zupčanika gear_icon > Premjesti > odaberite novu nadređenu grupu s popisa i kliknite U redu.

admin_manage_DG_move

Kliknite ikonu zupčanika gear_icon > Uredi > odaberite opciju Promijeni nadređenu grupu. Odaberite novu nadređenu grupu s popisa i kliknite U redu.

admin_manage_DG_edit