Automatická aktualizace produktů

V ESET PROTECT 9.0 jsme představili funkci, která zajistí, že budete mít na vámi spravovaných počítačích vždy nejnovější verzi bezpečnostních produktů ESET.

Automatické aktualizace produktu jsou zapnuté na nových instalacích ESET PROTECT 9.0.


important

Pro použití musíte vlastnit vhodnou licenci na bezpečnostní produkty ESET. Podívejte se, jaké produkty ESET určené pro firemní uživatele podporují automatické aktualizace.

Automatické aktualizace můžete konfigurovat prostřednictvím politiky.

K první automatické aktualizaci produktu dojde po vydání nové verze původního sestavení 9.x (například verze 9.1 nebo 9.0.xxxx.y, kde verze xxxx je vyšší než první 9.x). Pro zajištění maximální stability aktualizací je distribuce automatické aktualizace zahájena se zpožděním po globálním vydání nové verze bezpečnostního produktu ESET. Během této doby může Web Console hlásit, že je daný bezpečnostní produkt zastaralý.

Ostatní bezpečnostní produkty ESET nepodporují automatické aktualizace. Tuto funkci budeme implementovat v budoucnu.


note

Pro přechod na bezpečnostní produkty ESET, které podporují automatické aktualizace, využijte jednu z níže uvedených možností:

Použijte akci jedním kliknutím: na Nástěnce > Přehled > Stav verze produktu klikněte na sloupcový graf a z kontextového menu vyberte možnost Aktualizovat nainstalované ESET produkty.

V hlavním menu přejděte do sekce Počítače, vyberte nejnadřazenější statickou skupinu Všechna zařízení, klikněte na ikonu ozubeného kolečka a vyberte možnost Úlohy > Aktualizovat > Aktualizovat ESET produkty.

Použijte klientskou úlohu pro instalaci aplikace.

Pokud jste na novou verzi přešli z ESET PROTECT 8.x nebo ESMC 7.x, můžete v dialogovém okně Automatická aktualizace produktů využít možnost pro aktualizaci jedním kliknutím.

V tomto případě máte dvě možnosti, jak bezpečnostní produkty ESET aktualizovat na nejnovější verzi:

Klientská úloha pro instalaci aplikace

Funkce Automatické aktualizace

 

Rozdíly mezi klientskou úlohou pro instalaci aplikace a funkcí pro automatickou aktualizaci


Proces aktualizace

Restart počítače po dokončení aktualizace

Budoucí aktualizace

Klientská úloha pro instalaci aplikace

V průběhu aktualizace dojde k přeinstalování bezpečnostního produktu ESET.

Z bezpečnostních důvodů je po dokončení aktualizace bezpečnostního produktu ESET vyžadován okamžitý restart počítače (pro zajištění plné funkčnosti aktualizovaného produktu).

Ručně – administrátor musí po vydání každé verze ručně zahájit aktualizaci spuštěním klientské úlohy – viz dostupné možnosti výše.

Automatické aktualizace

V průběhu aktualizace nedojde k přeinstalování bezpečnostního produktu ESET.

Po dokončení aktualizace bezpečnostního produktu ESET je vyžadován restart počítače, ale není nutné jej provádět okamžitě. K samotné aktualizaci dojde k průběhu příštího restartování počítače. Administrátor ESET PROTECT může aktualizaci a následný restart vynutit z Web Console pomocí klientské úlohy pro vypnutí počítače, kdy při jejím vytváření vyberte možnost Restartovat počítač.

Automaticky – podporované bezpečnostní produkty ESET se automaticky aktualizují po vydání nové verze (z důvodu zajištění stability jsou aktualizace distribuovány se zpožděním).

Přechod z ESET PROTECT8.x nebo ESMC 7.x

Pokud jste na ESET PROTECT ESMC přešli z ESET PROTECT 8.x nebo 9.0 7.x, ve Web Console se zobrazí oznámení související s Automatickou aktualizací produktů.

automatic_product_updates_notification

K zapnutí automatické aktualizace produktu dojde na všech spravovaných počítačích (nacházejících se v nejnadřazenější statické skupině Všechna zařízení) automaticky po uplynutí 60 dní od zobrazení oznámení. Při vypnutí automatické aktualizace nedojde k potlačení souvisejícího oznámení. V tomto případě jej ignorujte.

Pro zobrazení možností konfigurace týkající se Automatické aktualizace produktů klikněte v zobrazením oznámení na možnost Zobrazit více.

automatic_product_updates_popup

Pro okamžité zapnutí automatické aktualizace na všech spravovaných počítačích (nacházejících se v nejnadřazenější statické skupině Všechna zařízení) klikněte na tlačítko Zapnout.

Kliknutím na tlačítko Nastavit aktualizace produktu přejdete do politiky pro konfiguraci automatické aktualizace produktu.

Pokud v dialogovém okně Automatická aktualizace produktů kliknete na možnost Chci nainstalovat verze produktů, které podporují automatickou aktualizaci, ESET PROTECT Web Console vám nabídne aktualizaci jedním kliknutím (pomocí klientské úlohy pro instalaci aplikace).

Konfigurace automatické aktualizace produktů

Automatické aktualizace můžete konfigurovat pomocí politiky, která je platná pro všechny kompatibilní bezpečnostní produkty ESET, kdy její cíl jejím výchozím cílem je nejnadřazenější statická skupina Všechna zařízení.

Změna cílů předdefinované politiky pro automatickou aktualizaci:

V hlavním menu ESET PROTECT Web Console přejděte na záložku Politiky. Rozbalte sekci Předdefinované politiky, vyberte kategorii Auto-updates, klikněte na politiku a z rozbalovacího menu vyberte možnost change_default Změnit přiřazení. Po změně cílů klikněte na tlačítko Dokončit.

Konfigurace automatických aktualizací:

Pro konfiguraci automatických aktualizací si vytvořte novou politiku.

1.V hlavním menu ESET PROTECT Web Console přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu jako produkt Auto-updates:

Automatické aktualizace – tato možnost je standardně zapnutá.

 


important

Po zakázání automatických aktualizací použijte přepínač na řádku Automatické aktualizace. Více informací, týkajících se zrušení automatických aktualizací naleznete v naší Databázi znalostí.

 

Aktualizovat do verze – volitelně můžete definovat verzi bezpečnostního produktu ESET, na které se má automatická aktualizace zastavit.

oPo kliknutí na možnost Vybrat z repozitáře vyberte požadovanou verzi.

oPři definování verze můžete použít * jako zástupný znak. Příklad: 9.*/9.0.*/9.0.2028.*.


example

Pokud například zadáte 9.0.*, nainstalují se všechny hotfix minoritní verze 9.0.

 


note

Toto nastavení se nevztahuje na aktualizace zajišťující bezpečnost a stabilitu, které se instalují automaticky bez ohledu na definovanou verzi nebo nastavení automatických aktualizací.

 

3.V sekci Přiřadit vyberte cíl (skupiny nebo jednotlivé počítače).


warning

Ujistěte se, že předdefinovaná politika nepřepíše vaši politiku s nastavením pro automatickou aktualizaci. Pro více informací přejděte do kapitoly Jak se aplikují politiky na klienta.

4.Klikněte na tlačítko Dokončit.