Začínáme s ESET PROTECT

ESET PROTECT Web Console představuje centrální nástroj pro správu ESET PROTECT a vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET ve vaší síti. Dostupná je po nainstalování ESET PROTECT, resp. nasazení ESET PROTECT virtuální appliance a připojíte se k ní z jakéhokoli zařízení v síti s internetovým prohlížečem.

Po úspěšné instalaci ESET PROTECT můžete přejít ke konfiguraci.

První kroky po nasazení ESET PROTECT serveru

1.Nejprve si v internetovém prohlížeči otevřete ESET PROTECT Web Console a přihlaste se.

2.Do ESET PROTECT přidejte své licence.

3.Přidejte do ESET PROTECT struktury počítače, servery nebo mobilní zařízení.

4.Všem počítačům přiřaďte předdefinovanou politiku Seznam aplikací – Zjistit všechny nainstalované aplikace.

5.Vytvořte si dynamickou skupinu, která vám vyfiltruje stanice s nainstalovanými produkty ESET určenými pro domácnosti.

6.Prostřednictvím klientské úlohy pro odinstalaci aplikace odeberte bezpečnostní řešení třetích stran.

7.Klientskou úlohu pro instalaci aplikace využijte pro nasazení bezpečnostní produktu na stanici (pokud jste jej nenainstalovali společně s agentem prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku).

8.Stanicím s nainstalovaným bezpečnostním produktem ESETpřiřaďte politiku s doporučeným nastavením. Využít můžete například předdefinovanou politiku pro Windows stanice s názvem Antivirus – Maximální zabezpečení – Doporučeno. Pro více informací se přejděte do kapitoly Jak spravovat produkty ESET Endpoint prostřednictvím ESET PROTECT?

process

Další doporučené kroky

Seznamte s ESET PROTECT Web Console – rozhraním, které budete používat pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET.

V průběhu instalace se vytvoří výchozí účet Administrator. Doporučujeme si poznamenat přihlašovací údaje k tomuto účtu a uschovat je na bezpečném místě. Dále si vytvořte nový uživatelský účet a přiřaďte mu potřebnou sadu oprávnění.


important

Pro každodenní používání ESET PROTECT nedoporučujeme využívat předdefinovaný účet Administrator. Měli byste ho používat jako servisní účet v případě, kdy se vyskytne problém s jinými uživatelskými účty. V takovém případě se můžete stále přihlásit pod účtem Administrator a problémy vyřešit.

Pro monitorování klientů a stavu sítě využijte oznámení a přehledy. Tato upozornění si můžete nechat zasílat například na e-mail nebo si je zobrazit v přehledech.

Pro zabránění ztráty dat doporučujeme pravidelně zálohovat databázi.

Exportujte si veřejný klíč certifikační autority a klientské certifikáty a uložte je na bezpečné místo. Pokud je použijete při opětovné instalaci ESET PROTECT serveru, například po jeho pádu, nebude nutné znovu nasazovat ESET PROTECT agenty.