ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Nasadenie agenta na macOS

1.Stiahnite si inštalačný skript agenta do klientskeho počítača.

2.Dvojitým kliknutím na stiahnutý archív PROTECTAgentInstaller.tar.gz extrahujte súbor PROTECTAgentInstaller.sh na pracovnú plochu.

3.Kliknite na Prejsť > Utility a potom dvojitým kliknutím na položku Terminál otvorte nové okno Terminálu.

4.Povoľte úplný prístup k disku pre Terminál:

a)Otvorte Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie > Súkromie.

b)Odomknite nastavenia v ľavom dolnom rohu.

c)Kliknite na Úplný prístup k disku.

d)Kliknite na + > Aplikácie > a pridajte Terminál do zoznamu aplikácií v priečinku Úplný prístup k disku.

e)Zamknite nastavenia v ľavom dolnom rohu.

5.V termináli spustite nasledujúce príkazy:

cd Desktop

sudo bash PROTECTAgentInstaller.sh

6.Po vyzvaní zadajte heslo k svojmu používateľskému účtu a stlačením klávesu Enter pokračujte v inštalácii.

7.Povoľte úplný prístup k disku pre ESET Management Agenta:

Lokálne:

a)Otvorte Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie > Súkromie.

b)Odomknite nastavenia v ľavom dolnom rohu.

c)Kliknite na Úplný prístup k disku.

d)Kliknite na + > Aplikácie > ESET > Otvoriť a pridajte ESET Management Agenta do zoznamu aplikácií v priečinku Úplný prístup k disku.

e)Zamknite nastavenia v ľavom dolnom rohu.

Vzdialene:

a)Stiahnite si konfiguračný súbor .plist.

b)Pomocou generátora UUID podľa vlastného výberu vygenerujte dva identifikátory UUID a s použitím textového editora nahraďte reťazce textom. Do stiahnutého konfiguračného profilu vložte svoje UUID 1 a UUID 2.

c)Pomocou MDM servera nasaďte súbor konfiguračného profilu .plist. Počítač musí byť zaregistrovaný na MDM serveri, aby bolo možné nasadiť konfiguračné profily na počítače.

8.Počítač s nainštalovaným Agentom sa zobrazí v ESET PROTECT Web Console a môžete ho začať vzdialene spravovať prostredníctvom nástroja ESET PROTECT On-Prem.


note

ESET Management Agent od verzie 9.1 natívne podporuje zariadenia macOS s procesorom ARM64 – na takéto zariadenia sa nainštaluje Agent vo verzii určenej pre ARM64.

ESET PROTECT On-Prem podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných počítačoch.

Riešenie problémov s inštaláciou Agenta

Po inštalácii skontrolujte, či je Agent spustený: Kliknite na Prejsť > Utility a potom dvojitým kliknutím otvorte položku Monitor aktivity. Kliknite na kartu Energia alebo na kartu CPU a vyhľadajte proces s názvom ERAAgent.

Protokol ESET Management Agenta sa nachádza v nasledujúcom umiestnení:

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log


important

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.