ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Nasadenie agenta na Linux

Požiadavky

Počítač musí byť dostupný zo siete.

Odporúčame používať najnovšiu verziu programu OpenSSL 1.1.1. ESET Management Agent takisto podporuje OpenSSL 3.x. Musíte mať nainštalované OpenSSL pre Linux minimálne vo verzii openssl-1.0.1e-30. Súčasne môže byť na jednom systéme nainštalovaných viacero verzií OpenSSL. Na vašom systéme musí byť nainštalovaná aspoň jedna podporovaná verzia.

oNa zobrazenie aktuálnej predvolenej verzie použite príkaz openssl version.

oMôžete zobraziť zoznam všetkých verzií OpenSSL nainštalovaných na vašom systéme. Na zobrazenie koncoviek názvov súborov môžete použiť príkaz sudo find / -iname *libcrypto.so*

oKompatibilitu svojho klientskeho zariadenia so systémom Linux môžete skontrolovať pomocou nasledujúceho príkazu: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2


important

Podpora OpenSSL 3.x

ESET Management Agent podporuje OpenSSL 3.x.

ESET PROTECT Server/MDM natívne nepodporuje OpenSSL 3.x, ale pre produkt ESET PROTECT On-Prem môžete zapnúť podporu OpenSSL 3.x.

Nainštalujte balík lshw na klientsky počítač/server so systémom Linux, aby ESET Management Agent správne reportoval informácie súvisiace s inventárom hardvéru.

Distribúcia systému Linux

Terminálový príkaz

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL

sudo yum install -y lshw

OpenSUSE

sudo zypper install lshw

Pre Linux CentOS odporúčame inštaláciu balíka policycoreutils-devel. Pre inštaláciu balíka spustite nasledujúci príkaz:

yum install policycoreutils-devel

Inštalácia

Inštaláciu ESET Management Agenta na operačnom systéme Linux vykonajte prostredníctvom Terminálu.


important

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Pri inštalácii Agenta na pracovnej stanici so systémom Linux postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

1.Stiahnite si inštalačný skript agenta do klientskeho počítača.

2.Extrahujte súbor .sh z archívu .gz použitím príkazu: tar -xvzf PROTECTAgentInstaller.tar.gz

3.Inštalačný súbor ESET Management Agenta vo formáte .sh nastavte ako spustiteľný súbor použitím príkazu: chmod +x PROTECTAgentInstaller.sh

4.Spustite súbor .sh priamo alebo použitím príkazu v Termináli: sudo ./PROTECTAgentInstaller.sh

5.Po zobrazení výzvy zadajte heslo lokálneho správcu a stlačte Enter.

6.Po dokončení inštalácie Agenta spustite v okne Terminálu nasledujúci príkaz, ktorým overíte, či je Agent spustený: sudo systemctl status eraagent

7.Počítač s nainštalovaným Agentom sa zobrazí v ESET PROTECT Web Console a môžete ho začať vzdialene spravovať prostredníctvom nástroja ESET PROTECT On-Prem.


important

Ak sa počítač s nainštalovaným Agentom nezobrazí vo vašom produkte ESET PROTECT On-Prem, spustite riešenie problémov.


note

ESET PROTECT On-Prem podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných počítačoch.