ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Odoslané súbory

ESET LiveGuard Advanced je služba, ktorá poskytuje pokročilú ochranu pred doposiaľ neobjavenými hrozbami. Používateľ nástroja ESET PROTECT On-Prem môže odoslať súbory na analýzu malvéru v cloudovom prostredí a následne získať report o aktivite odoslanej vzorky. Podrobné inštrukcie nájdete v používateľskej príručke pre ESET LiveGuard Advanced. Súbor môžete odoslať na diaľku priamo z rozhrania ESET PROTECT Web Console v sekcii Detekcie, a to kliknutím na icon_blocked Blokované súbory > icon_send_file Odoslať súbor do ESET LiveGuard.

V okne Odoslané súbory si môžete tiež prezrieť zoznam všetkých súborov odoslaných na servery spoločnosti ESET. Nájdete tu súbory, ktoré boli automaticky odoslané do ESET LiveGrid® z klientskych počítačov (ak je ESET LiveGrid® povolený v ich bezpečnostnom produkte ESET), a súbory odoslané do ESET LiveGuard Advanced manuálne z ESET PROTECT Web Console.

Okno Odoslané súbory

V tomto okne si môžete prezrieť zoznam odoslaných súborov a ich podrobnosti, napr. môžete nájsť používateľa, ktorý odoslal súbor, ako aj dátum odoslania súboru. Kliknite na odoslaný súbor a z roletového menu vyberte konkrétnu akciu.

details_default Zobraziť podrobnosti

Kliknutím na túto možnosť zobrazíte kartu naposledy odoslaných vzoriek.

behavior Zobraziť aktivitu

Kliknutím na túto možnosť zobrazíte správu o analýze aktivity pre danú vzorku. Táto možnosť je dostupná iba pre súbory odoslané do ESET LiveGuard Advanced.

download_default Exportovať report

Kliknutím na túto možnosť si stiahnete report o analýze aktivity danej vzorky. Táto možnosť je dostupná iba pre súbory odoslané do ESET LiveGuard Advanced.

icon_create_exclusion Vytvoriť vylúčenie

Označte jeden alebo viacero súborov a kliknite na Vytvoriť vylúčenie pre pridanie vylúčenia z detekcie pre označené súbory do existujúcej politiky.

Okno Detaily súborov

V tomto okne nájdete podrobnosti o vybranom súbore. Ak bol súbor odoslaný viackrát, budú zobrazené podrobnosti z posledného odoslania.

Stav

Výsledky analýzy malvéru.

Neznámy – súbor zatiaľ nebol analyzovaný.

Neškodný – žiadne z detekčných jadier nevyhodnotilo analyzovaný súbor ako škodlivý.

Podozrivý, Veľmi podozrivý – analyzovaný súbor bol na základe zachytenej aktivity vyhodnotený ako podozrivý, avšak nemusí ísť nevyhnutne o malvér.

Škodlivý – analyzovaný súbor bol na základe zachytenej aktivity vyhodnotený ako škodlivý.

Stav

Stav analýzy. Stav Prebieha opätovná analýza znamená, že výsledok prvotnej analýzy je už k dispozícii, avšak môže sa ešte zmeniť po vykonaní dodatočnej analýzy.

Naposledy spracované v

Súbor môže byť odoslaný na analýzu viackrát z viacerých počítačov. Toto je čas poslednej vykonanej analýzy.

Odoslané v

Čas odoslania súboru.

Aktivita

Po kliknutí na Zobraziť aktivitu si môžete pozrieť analýzu zo služby ESET LiveGuard Advanced a kliknutím na Exportovať report si daný report stiahnete. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak má počítač, ktorý odoslal súbor, platnú licenciu pre ESET LiveGuard Advanced.

Počítač

Názov počítača, z ktorého bol súbor odoslaný.

Používateľ

Používateľ počítača, ktorý súbor odoslal.

Dôvod

Dôvod odoslania súboru.

Odoslané do

Časť ESET cloudu, ktorá prijala súbor. Nie každý odoslaný súbor je analyzovaný na prítomnosť malvéru.

Hash

SHA1 hash odoslaného súboru.

Veľkosť

Veľkosť odoslaného súboru.

Kategória

Kategória súboru. Kategória nemusí zodpovedať prípone súboru.

Bližšie informácie súvisiace s ESET LiveGuard Advanced reportmi o aktivite súborov nájdete v príslušnej dokumentácii.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a uložené predvoľby filtrov. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.