ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

ESET Remote Deployment Tool – riešenie problémov

ESET Remote Deployment Tool si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky spoločnosti ESET ako samostatnú súčasť ESET PROTECT On-Prem. Tento nástroj je určený predovšetkým na nasadenie v malých a stredne veľkých sieťach a spúšťa sa pod účtom s oprávneniami správcu.


note

ESET Remote Deployment Tool je samostatný nástroj určený na nasadenie ESET Management agentov na klientske počítače s podporovanými operačnými systémami Windows.

Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov uvedených v tabuľke nižšie, pričom samotné zlyhanie je sprevádzané viacerými chybovými hláseniami:

Chybové hlásenie

Možná príčina

The network path was not found (error code 0x35)

Klient nie je dostupný v sieti, firewall blokuje komunikáciu.

Prichádzajúca komunikácia na portoch 135, 137, 138, 139 a 445 nie je povolená vo firewalle. Nie je použitá výnimka povoľujúca prichádzajúce požiadavky na zdieľanie súborov a tlačiarní.

Hostiteľský názov klienta sa nepodarilo rozpoznať. Použite platný FQDN názov počítača (úplný názov domény).

Access is denied (error code 0x5)

The user name or password is incorrect (error code 0x52e)

Ak je aj server, aj klient pripojený k doméne, použite prihlasovacie údaje používateľa, ktorý je doménovým správcom, a to vo formáte Doména\SprávcaDomény.

Pri nasadzovaní zo servera na klienta, ktorý nie je v rovnakej doméne, vypnite na cieľovom počítači vzdialenú správu používateľských účtov.

Pri nasadzovaní zo servera na klienta, ktorý nie je v rovnakej doméne, použite prihlasovacie údaje lokálneho používateľa, ktorý je členom skupiny správcov. Názov cieľového počítača bude automaticky vložený na začiatok prihlasovacieho mena.

Účet správcu nemá nastavené heslo

Nedostatočné prístupové práva

Správcovské zdieľanie ADMIN$ nie je dostupné

Správcovské zdieľanie IPC$ nie je dostupné

Je aktívne zjednodušené zdieľanie súborov

The installation package is not supported by this processor type (error code 1633)

Inštalačný balík nie je určený pre túto platformu. Vytvorte v ESET PROTECT Web Console inštalačný balík pre správnu platformu (64‑bitový alebo 32‑bitový operačný systém) a stiahnite si ho.

The semaphore timeout period has expired

Klient nemá prístup k zdieľanej sieťovej lokalite, kde je umiestnený balík na nasadenie, pretože SMB 1.0 nie je pre zdieľanú lokalitu povolené.

Pre riešenie problémov postupujte podľa príslušných krokov v závislosti od možnej príčiny zlyhania:

Možná príčina

Riešenie problémov

Klient nie je dostupný v sieti

Z ESET PROTECT Servera vyskúšajte príkaz ping na klienta. Ak sa zobrazí odozva, pokúste sa na klienta prihlásiť vzdialene (napríklad cez vzdialenú pracovnú plochu).

Firewall blokuje komunikáciu

Skontrolujte nastavenia firewallu na serveri aj na kliente a taktiež akýkoľvek iný firewall tretej strany, ktorý figuruje medzi týmito dvoma počítačmi.

Po úspešnom nasadení nie sú porty 2222 s 2223 otvorené vo firewalle. Povoľte tieto porty vo všetkých firewall riešeniach medzi klientom a serverom.

Hostiteľský názov klienta sa nepodarilo rozpoznať

Medzi možné riešenia problémov s DNS môže patriť:

Použitie príkazu nslookup pre IP adresu a názov hostiteľa servera a/alebo klienta, ktorý má problém s nasadením agenta. Výsledok by sa mal zhodovať s informáciami z počítača. Napríklad, nslookup pre názov hostiteľa by mal byť preložený na IP adresu, ktorú zobrazí príkaz ipconfig na danom hostiteľovi. Príkaz nslookup bude potrebné spustiť na klientskych počítačoch a na serveri.

Manuálne skontrolovať DNS záznamy pre duplikáty.

Účet správcu nemá nastavené heslo

Nastavte heslo pre účet správcu (nepoužívajte prázdne heslo).

Nedostatočné prístupové práva

Pri vytváraní úlohy pre nasadenie agenta skúste použiť prihlasovacie údaje doménového správcu. Ak je klientsky počítač v pracovnej skupine, použite na danom počítači lokálny účet správcu.

Pred spustením úlohy nasadenia agenta musí byť aktivovaný účet správcu. Môžete vytvoriť lokálneho používateľa, ktorý bude členom skupiny správcov, alebo povoliť vstavaný účet správcu.

Aktivácia účtu správcu:

1.Otvorte príkazový riadok.

2.Zadajte nasledujúci príkaz: net user administrator /active:yes

Správcovské zdieľanie ADMIN$ nie je dostupné

Klientsky počítač musí mať povolené zdieľanie zdroja ADMIN$. Uistite sa, že je toto zdieľanie povolené (Štart > Ovládací panel > Nástroje na správu > Správa počítača > Zdieľané priečinky > Shares).

Správcovské zdieľanie IPC$ nie je dostupné

Skontrolujte, či má server prístup do IPC$ pomocou nasledujúceho príkazu spúšťaného v príkazovom riadku na serveri:

net use \\clientname\IPC$, kde clientname je názov cieľového počítača.

Je aktívne zjednodušené zdieľanie súborov

Ak sa vám zobrazuje chybové hlásenie Prístup odmietnutý a používate zmiešané prostredie (obsahuje aj doménu, aj pracovnú skupinu), vypnite Zjednodušené zdieľanie súborov alebo použite Sprievodcu zdieľaním na všetkých počítačoch, ktoré majú problém s nasadením agenta. Napríklad na operačnom systéme Windows 11 postupujte takto:

Kliknite na Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte Prieskumník a potom kliknite na Možnosti Prieskumníka. Ďalej kliknite na kartu Zobrazenie a v dolnej časti sekcie Rozšírené nastavenia zrušte označenie možnosti Použiť Sprievodcu zdieľaním.