ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Distribúcia

Je potrebné zvoliť aspoň jeden z možných spôsobov distribúcie.

Odoslať SNMP Trap

Ak použijete túto možnosť, bude odoslaný SNMP Trap. SNMP Trap upozorní server pomocou SNMP správy. Viac informácií nájdete v kapitole Nastavenie služby SNMP Trap.

Odoslať e-mail

Ak použijete túto možnosť, bude odoslaná e-mailová správa vytvorená podľa vašich nastavení pre e-mailové správy. Podľa predvolených nastavení má notifikačný e-mail podobu HTML, pričom v hlavičke e-mailu sa nachádza logo produktu ESET PROTECT On-Prem. V závislosti od vašich nastavení prispôsobenia (Logo so svetlým pozadím) môžete použiť vlastné logo a rôzne umiestnenia loga.

Ak zvolíte možnosť Odoslať e-mail, zadajte aspoň jedného príjemcu správ.

E-mailová adresa – zadajte e-mailové adresy príjemcov oznámení.

Kliknutím na add_new_hover môžete pridať nové pole s adresou.

Ak chcete pridať viacero používateľov, kliknite na Viac > Pridať používateľov (a pridajte adresu používateľa zo sekcie Používatelia počítača), prípadne kliknite na Viac > Import CSV alebo Vložiť zo schránky (a naimportujte vlastný zoznam adries zo súboru CSV, kde sú použité oddeľovače).

Viac > Vložiť zo schránky – import vlastného zoznamu adries oddelených vlastnými oddeľovačmi. Táto funkcia funguje podobne ako CSV import.

Odoslať syslog

Je možné nastaviť, aby nástroj ESET PROTECT On-Prem odosielal oznámenia a správy o udalostiach na váš Syslog server. Taktiež môžete exportovať protokoly z bezpečnostného produktu ESET nainštalovaného na klientskom počítači a odoslať ich na Syslog server. Závažnosť syslogu – z roletového menu vyberte úroveň závažnosti. Oznámenia so zvolenou úrovňou závažnosti sa potom zobrazia na Syslog serveri.

Základné polia v sekcii Distribúcia

Ukážka oznámenia – náhľad správy, ktorá sa zobrazí v oznámení. Ukážka obsahuje nakonfigurované nastavenia v textovej podobe. Môžete prispôsobiť obsah aj predmet správy a použiť premenné, ktoré sa pri generovaní oznámenia zmenia na skutočné hodnoty. Táto možnosť je voliteľná, ale odporúča sa na lepšie filtrovanie.

oPredmet – predmet notifikačnej správy. Pre úpravu predmetu kliknite na ikonu edit_default. Vhodný predmet môže zlepšiť triedenie a filtrovanie oznámení.

oObsah – pre úpravu obsahu kliknite na ikonu edit_default. Ak chcete po zmene obnoviť predvolený obsah správy, kliknite na ikonu icon_reset_default.


note

Ak chcete do oznámenia zahrnúť konkrétnu informáciu, môžete do PredmetuObsahu v rámci možnosti Udalosti na spravovaných počítačoch alebo skupinách pridať premenné. Kliknite na Pridať premennú alebo napíšte $ pre zobrazenie zoznamu premenných.

 

Všeobecné

oMiestne nastavenia – jazykové nastavenia pre predvolenú správu. Obsah oznámení sa však neprekladá.

oČasové pásmo – nastavte časové pásmo pre premennú Čas výskytu ${timestamp}, ktorá sa môže použiť v rámci prispôsobenej správy.


example

Ak by udalosť nastala o 3:00 miestneho času a miestny čas by bol UTC+2, ale je vybraná časová zóna UTC+4, čas hlásený v oznámení by bol 5:00.

Kliknutím na Dokončiť vytvoríte nové oznámenie na základe šablóny, ktorej nastavenia ste práve upravili.