Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Serwer SMTP

W programie ESET PROTECT On-Prem dostępna jest funkcja automatycznego wysyłania wiadomości e-mail z raportami i powiadomieniami. Włącz opcję Użyj serwera SMTP, kliknij Więcej > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Serwer SMTP i skonfiguruj następujące ustawienia:

Hosta — nazwa hosta lub adres IP serwera SMTP.

Port — dla serwera SMTP domyślnie używany jest port 25, jednak to ustawienie można zmienić, gdy serwer SMTP korzysta z innego portu.

Nazwa użytkownika — jeśli serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia, podaj nazwę konta użytkownika serwera SMTP (bez nazwy domeny).

Hasło — hasło powiązane z kontem użytkownika serwera SMTP.

Typ zabezpieczenia połączenia — podaj typ połączenia. Wartość domyślna to Niezabezpieczony, jednak w przypadku gdy na serwerze SMTP dozwolone są połączenia zabezpieczone, wybierz ustawienie TLS lub STARTTLS. Jeśli chcesz, aby połączenie było bezpieczniejsze, użyj rozszerzenia STARTTLS lub SSL/TLS, w którym do komunikacji szyfrowanej używany jest osobny port.

Typ uwierzytelniania — ustawienie domyślne to Brak uwierzytelniania. Jednak z listy rozwijanej można wybrać odpowiedni typ uwierzytelniania (np. Logowanie, CRAM-MD5, CRAM-SHA1, SCRAM-SHA1, NTLM lub Automatyczny).

Adres nadawcy — w tym polu można wpisać adres nadawcy, który będzie wyświetlany w nagłówkach wiadomości e-mail z powiadomieniami (w polu Od:)

Testuj serwer SMTP — ta opcja umożliwia sprawdzenie poprawności ustawień serwera SMTP. Kliknij pozycję Wyślij testową wiadomość e-mail, aby otworzyć nowe okno. Wprowadź adres e-mail odbiorcy, po czym wiadomość testowa zostanie wysłana na ten adres za pośrednictwem serwera SMTP. Sprawdź, czy testowa wiadomość e-mail trafiła do skrzynki pocztowej odbiorcy.


important

Nie można używać konta pocztowego Google jako serwera SMTP, ponieważ Google nie zezwala aplikacjom innych firm na logowanie się do konta Google przy użyciu tylko nazwy użytkownika i hasła.