Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zaawansowane zabezpieczenia

Zaawansowane zabezpieczenia obejmują bezpieczną komunikację sieciową między komponentami ESET PROTECT:

Certyfikaty i urzędy certyfikacji będą używać algorytmu SHA-256 (zamiast SHA-1).

Serwer ESET PROTECT używa najwyższych możliwych zabezpieczeń (TLS 1.3 lub 1.2) do komunikacji z agentami, Syslog i komunikacji SMTP.

Użytkownicy serwera MDM: Serwer ESET PROTECT wykorzystuje szyfrowanie TLS 1.2 do komunikacji z serwerem MDM. Nie ma to wpływu na komunikację między serwerem MDM a urządzeniami mobilnymi.

Zaawansowane zabezpieczenia współpracują ze wszystkimi obsługiwanymi systemami operacyjnymi:

Windows

LinuxZalecamy korzystanie z najnowszej wersji programu OpenSSL1.1.1. Agent ESET Management obsługuje OpenSSL 3.x. Najniższa obsługiwana wersja biblioteki OpenSSL w systemie Linux to openssl-1.0.1e-30. Jednocześnie w systemie może być zainstalowanych więcej wersjiOpenSSL. Co najmniej jedna obsługiwana wersja musi być zainstalowana w systemie.

oAby pokazać bieżącą wersję domyślną, możesz użyć polecenia openssl version.

oMożesz też wyświetlić wszystkie wersje biblioteki OpenSSL zainstalowane w systemie. W tym celu sprawdź końcówki nazw plików wyświetlonych przy użyciu polecenia sudo find / -iname *libcrypto.so*

oMożna sprawdzić zgodność klienta Linux przy pomocy następującego polecenia: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2

macOS


note

Zaawansowane zabezpieczenia są włączone domyślnie.