Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przykładowe scenariusze wdrażania agenta ESET Management w obiektach docelowych przyłączonych do domeny

Poniższe instrukcje obejmują następujące scenariusze:

Wdrożenie z urządzenia serwera ESET PROTECT lub serwera ESET PROTECT w systemie Linux w obiektach docelowych systemu Windows, które zostały przyłączone do domeny.

Wdrożenie z serwera ESET PROTECT z systemem Windows ze źródła z systemem Windows, które jest przyłączone do domeny, w obiektach docelowych systemu Windows, które zostały przyłączone do domeny.

Warunki wstępne:

ta sama sieć lokalna.

Działające nazwy FQDN, na przykład: desktop-win10.protect.local odwzorowuje na adres 10.0.0.2 i odwrotnie.

Czysta instalacja systemu operacyjnego (pobranego ze strony MSDN) z wartościami domyślnymi.

Utworzona domena protect.local z nazwą netbios PROTECT.

Utworzony użytkownik DomainAdmin, który jest członkiem grupy zabezpieczeń Domain Admins w kontrolerze domeny.

Każdy komputer dołączył do domeny protect.local z użytkownikiem DomainAdmin, który jest administratorem.

Użytkownik DomainAdmin może się zalogować na każdym komputerze i wykonywać lokalne zadania administracyjne.

Usługa serwera ESET PROTECT w systemie Windows działa tymczasowo z poświadczeniami użytkownika PROTECT\DomainAdmin. Po wdrożeniu konto usługi sieciowej jest wystarczające (nie są wymagane żadne zmiany w urządzeniu wirtualnym ani systemie Linux).

Obiekty docelowe:

Windows 10 Enterprise

 

1.Otwórz obszar Centrum sieci i udostępniania.

2.Sprawdź, czy sieć to sieć z domeną w sekcji Wyświetl aktywne sieci.

3.Wyłącz Zaporę systemu Windows dla sieci z domeną, klikając opcję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows i wybierając opcję Wyłącz Zaporę systemu Windows w obszarze Ustawienia lokalizacji sieci z domeną.

4.Sprawdź, czy jest włączone udostępnianie plików i drukarek dla Sieci domenowej, klikając opcję Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania w obszarze Centrum sieci i udostępniania.

Konsola internetowa ESET PROTECT:

W konsoli internetowej ESET PROTECT utwórz nowe zadanie serwera Wdrażanie agenta:

1.Obiekty docelowe — wybierz docelowe komputery z systemem Windows.

2.Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) — wprowadź nazwę urządzenia FQDN lub adres IP serwera produktu ESET PROTECT. (Nazwę urządzenia FQDN można znaleźć, klikając prawym przyciskiem myszy Komputer i wybierając polecenie Właściwości. Nazwa FQDN jest wyświetlana obok pozycji Pełna nazwa komputera).

3.Nazwa użytkownika ؅— wprowadź nazwę domeny PROTECT\DomainAdmin (ważne jest, aby uwzględnić całą domenę) i wpisz hasło dla tego użytkownika.

4.Certyfikat ESET PROTECT — wybierz pozycję Nie wybrano certyfikatu i kliknij Certyfikat agenta.

5.Kliknij przycisk Zakończ, aby wykonać zadanie.