Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Importowanie klientów z usługi Active Directory

W celu zaimportowania klientów z usługi AD utwórz nowe zadanie serwera: Synchronizacja grupy statycznej.

Zaznacz grupę, do której chcesz dodać nowe komputery z usługi AD. Zaznacz również obiekty w usłudze AD, z którą ma być przeprowadzona synchronizacja oraz określ sposób postępowania z duplikatami. Wprowadź ustawienia połączenia z serwerem usługi AD i w pozycji Tryb synchronizacji wybierz opcję Active Directory/Open Directory/LDAP.