Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przykładowy scenariusz scalania polityk

Niniejszy przykład obejmuje:

Instrukcje stosowania ustawień polityki do produktów zabezpieczających ESET Endpoint

Metody scalania polityk z zastosowaniem flag i reguł

Jeśli administrator chce:

Uniemożliwić grupie Biuro Kraków dostęp do witryn internetowych www.forbidden.uk, www.deny-access.com, www.forbidden-websites.uk i www.forbidden-website.com

Zezwolić grupie Dział marketingu na dostęp do witryn internetowych www.forbidden.uk i www.deny-access.com

admin_policy_merge_example

Administrator powinien wykonać następujące kroki:

1.Utwórz nową grupę statyczną Biuro Kraków, a następnie Dział marketingu jako podgrupę grupy statycznej Biuro Kraków.

2.Przejdź do sekcji Polityki i utwórz nową politykę w następujący sposób:

i)Nadaj jej nazwę Biuro Kraków.

ii)Rozwiń obszar Ustawienia i wybierz pozycjęESET Endpoint for Windows

iii)Wybierz kolejno Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do stron internetowych > Zarządzanie adresami URL

iv)Kliknij przycisk icon_apply_policy aby zastosowaćpolitykę i edytuj obszar Lista adresów, klikając opcję Edytuj

v)Kliknij opcję Lista zablokowanych adresów i wybierz opcję Edytuj.

vi)Dodaj następujące adresy internetowe: www.forbidden.uk, www.deny-access.com, www.forbidden-websites.uk i www.forbidden-website.com. Zapisz listę dozwolonych adresów, a następnie zapisz listę adresów.

vii) Rozwiń obszar Przypisywanie i przypisz politykę do grupy Biuro Kraków i jej podgrupy Dział marketingu.

viii) Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę.

Polityka zostanie zastosowana do grup Biuro Kraków i Dział marketingu, blokując powyższe witryny internetowe zgodnie z poniższą ilustracją.

admin_policy_merge_blocked

3.Przejdź do sekcji Polityki i utwórz nową politykę:

i)Nadaj jej nazwę Dział marketingu.

ii)Rozwiń obszar Ustawienia i wybierz pozycjęESET Endpoint for Windows

iii)Wybierz kolejno Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do stron internetowych > Zarządzanie adresami URL

iv)Kliknij przycisk icon_apply_policy, aby zastosowaćpolitykę, wybierz regułę Dodaj i edytuj obszar Lista adresów, klikając opcję Edytuj. Reguła Dodaj powoduje umieszczenie listy adresów na końcu podczas scalania polityk,

v)Kliknij kolejno opcje Lista dozwolonych adresów > Edytuj.

vi)Dodaj następujące adresy internetowe: www.forbidden.uk, www.deny-access.com. Zapisz listę dozwolonych adresów, a następnie zapisz listę adresów.

vii) Rozwiń obszar Przypisywanie i przypisz politykę do grupy Dział marketingu.

viii) Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę.

Polityka zostanie zastosowana do grupy Dział marketingu, zezwalając na dostęp do witryn internetowych zgodnie z poniższą ilustracją.

admin_policy_merge_allowed

4.Ostateczna polityka obejmie obie polityki zastosowane do grup Biuro Kraków i Dział marketingu. Otwórz produkt ESET Endpoint Security i wybierz kolejno: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do stron internetowych > rozwiń opcję Zarządzanie adresami URL. Zostanie wyświetlona wynikowa konfiguracja produktu Endpoint.

admin_policy_merge_merged

Wynikowa konfiguracja obejmuje następujące elementy:

Lista adresów z polityki Biuro Kraków

Lista adresów z polityki Dział marketingu