ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Detaily uživatele a akce nad uživateli

Pro správu uživatele na něj klikněte a v zobrazeném kontextovém menu si vyberte jednu z níže dostupných akcí:

Akce

details_default Zobrazit detaily – kliknutím si zobrazíte detaily uživatele.

audit_log Audit log – kliknutím si zobrazíte Audit Log pro všechny uživatele.

selected_user Audit log pro vybraného uživatele – kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybraného uživatele.

icon_tags ŠtítkyPomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

change_default Přiřadit sady oprávnění – kliknutím uživateli přiřadíte sadu oprávnění.

edit_default Změnit – kliknutím upravíte nastavení uživatele.

delete_default Odstranit – kliknutím odstraníte vybraného uživatele.

Dvoufázové ověření

apply_default Zapnout – kliknutím uživateli aktivujete dvoufaktorovou autentifikaci.

remove_default Vypnout – kliknutím uživateli deaktivujete dvoufaktorovou autentifikaci.

restart_default Obnovit – kliknutím uživateli resetujete nastavení dvoufaktorové autentifikace.

unlock_default Odemknout – pokud došlo k uzamčení uživatelského účtu, kliknutím uživateli odemknete účet.

icon_undo_default Zapomenout přihlášení na zapamatovaných zařízeních – uživatel bude opětovně vyzván k dvoufaktorovému ověření na zařízení.

 

Přístupová oprávnění

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout Přesuňte objekt do jiné statické skupiny, kde je k dispozici uživatelům s dostatečnými právy k cílové skupině. To je užitečné, pokud chcete šablonu poskytnout jinému uživateli. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv.

 

user_actions

Detaily uživatele

Detaily uživatele jsou rozděleny do dvou sekcí:

Přehled – v této části jsou dostupné obecné informace o uživateli. Uživatele můžete spravovat pomocí tlačítek Akce a Dvoufaktorové ověření ve spodní části obrazovky.

Sady oprávnění – v této části naleznete seznam sad oprávnění, které má uživatel přiřazeny. Pro jejich správu klikněte na danou sadu oprávnění.