ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Pravidla filtrování obsahu webu

Pomocí politiky pro filtrování obsahu webu můžete definovat seznam adres pro tři různé kategorie:

Seznam blokovaných URL – přístup na tyto URL bude blokován

Seznam povolených URL – přístup na tyto URL bude povolen

Seznam výstražných URL – při přístupu na URL bude uživatel upozorněn, ale bude mít možnost pokračovat

V každé ze sekcí máte k dispozici následující možnosti pro správu:

Přidat – kliknutím přidáte nový záznam s konkrétní URL adresou

Změnit – po kliknutí můžete upravit existující záznam

Odstranit – kliknutím odstraníte existující záznam ze seznamu

Importovat – po kliknutí importujete seznam URL do dané kategorie

Exportovat – kliknutím exportujete seznam URL z dané kategorie


note

Při definováním pravidla, která má regulovat přístup na konkrétní webovou stránku, zadejte do pole URL úplnou adresu.

V poli URL můžete používat zástupné znaky – * (hvězdička) a ? (otazník).

Při zadání domény bude na základě definované akce přístup povolen nebo blokován k veškerému obsahu na této doméně a všech subdoménách (například subdomain.domain.com).

Další možností je povolení/blokování celé sady URL adres na základě kategorie definovaných v části Pravidla kategorií.

V dialogovém okně Pravidla kategorií vyberte akci platnou pro všechny URL z dané kategorie a dále se rozhodněte, zda se má akce aplikovat též na podkategorie.

Povolit – po vybrání této možnosti povolíte přístup na URL z dané kategorie

Blokovat – po vybrání této možnosti zablokujete přístup na URL z dané kategorie

Upozornit – po vybrání této možnosti bude uživatel upozorněn, že přistupuje na URL z dané kategorie