ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Správa aktualizací operačního systému

Prostřednictvím ESET Endpoint Security pro Android nainstalovaným na spravovaných Android zařízeních můžete mít pod kontrolou správu aktualizací operačního systému.


note

Tato funkce vyžaduje ESET Endpoint Security pro Android verze 3.0, Android verze 8.x a novější. Zařízení s Androidem musí být zaregistrováno v režimu Vlastníka zařízení.

Správu aktualizací operačního systému je možné řídit pomocí politiky:

1.V hlavním menu klikněte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu jako produkt ESET Endpoint Security for Android.

3.V konfigurační šabloně přejděte do sekce Správa zařízení, rozbalte část Správa zařízení a pomocí přepínače zapněte možnost Zapnout správu zařízení.

4.Pro aktivaci správy operačního systému přejděte do sekce Správa aktualizací systému a zapněte možnost Spravovat aktualizace systému.

V této části můžete definovat různá pravidla týkající se aktualizací operačního systému Android na vámi spravovaných zařízeních:

Politika aktualizací systému:

oAutomaticky – aktualizace operačního systému Android se provede bez prodlení.

oV definovaném intervalu – aktualizace operačního systému Android se spustí pouze v časovém intervalu nastaveném v části Interval denní údržby.

oOdložené o 30 dní – aktualizace operačního systému Android se spustí až 30 dní po jejím vydání.

Interval denní údržby – umožňuje nastavit časový interval během kterého se provede aktualizace operačního systému na spravovaném zařízení se systémem Android.

Období pozastavené údržby – umožňuje zadat několik časových období, kdy nelze zařízení aktualizovat.