ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Filtrování obsahu webu pro Android zařízení

Prostřednictvím ESET Endpoint Security pro Android nainstalovaným na spravovaných Android zařízeních můžete regulovat přístup k webovým stránkám. Filtrování obsahu webu můžete využít k zamezení přístupu na webové stránky, které mohou porušovat práva duševního vlastnictví, a chránit tak vaši společnost před rizikem právní odpovědnosti. Cílem je zabránit zaměstnancům v přístupu na stránky s nevhodným nebo škodlivým obsahem, případně stránky, které mohou mít negativní vliv na produktivitu práce.


note

Filtrování obsahu webu pro Android zařízení je dostupný v ESET Endpoint Security pro Android 3.0 a novější.

Filtrování obsahu webu je ve výchozím nastavení vypnuté. Pro zapnutí této funkce si vytvořte novou politiku:

1.V hlavním menu klikněte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.V okně Nová politika přejděte do Nastavení a vyberte ESET Endpoint Security for Android.

3.V politikách v části Webová ochrana > rozbalte nabídku Filtrování obsahu webu a klikněte na přepínač Filtrování obsahu webu.

4.Definujte seznam povolených nebo blokovaných stránek či kategorií.