ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Konfigurační profily MDM

Prostřednictvím profilů můžete vzdáleně vynutit konfiguraci mobilního iOS zařízení a uživateli automaticky nastavit přístup k e-mailům atp.

Název profilu

Krátký popis

Heslo

V této části můžete definovat bezpečnostní politiku pro zámek obrazovky. Tím zajistíte ochranu firemních dat uložených ve spravovaném zařízení. Pokud uplatňujete více politik na heslo, použije se nejrestriktivnější z nich.

Restrikce

Uživatelům můžete omezit používání aplikací jako je iTunes nebo naopak vynutit zálohování či šifrování obsahu zařízení. Mějte na paměti, že některé možnosti se aplikují pouze na iOS 8 a novější.

Seznam Wi-Fi připojení

Profily Wi-Fi přenášejí firemní nastavení Wi-Fi přímo do spravovaných zařízení pro okamžitý přístup.

Seznam VPN připojení

Uživatelům můžete do jejich zařízení nakonfigurovat VPN profil pro vzdálený zabezpečený přístup do vaší firemní sítě.

Název připojení – zadejte název profilu, jak jej uvidí uživatel na zařízení.

Typ připojení – nejprve vyberte způsob připojení. Následně v závislosti na vybraném typu vyplňte potřebné parametry.

Server – zadejte IP adresu nebo název VPN serveru.

Poštovní účty

V této části můžete uživateli nastavit jeho IMAP/POP3 poštovní účet.

Exchange ActiveSync účty

Profily Exchange ActiveSync umožňují koncovým uživatelům přístup ke své firemní poště. Mějte na paměti, že existují předvyplněná pole pro vyhledávání a možnosti, které platí pouze pro iOS 5+.

CalDAV – účty kalendářů

Uživatelům můžete nastavit přístup ke CalDAV kalendáři a zajistit jeho automatickou synchronizaci.

CardDAV – účty kontaktů

V této části můžete konfigurovat CardDAV služby.

Odebírané kalendáře

Pokud uživatelům nadefinujete CalDAV kalendáře, v této části můžete specifikovat úroveň oprávnění.