ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Automatická aktualizace bezpečnostních produktů ESET

ESET PROTECT On-Prem verze 9.0 a novější disponuje funkcí, která udržuje bezpečnostní produkty ESET na spravovaných počítačích aktualizované na nejnovější verzi.

Automatické aktualizace produktu jsou po nové instalaci ESET PROTECT On-Prem automaticky povoleny.


important

Pro použití musíte vlastnit vhodnou licenci na bezpečnostní produkty ESET. Podívejte se, jaké produkty ESET určené pro firemní uživatele podporují automatické aktualizace. Ostatní bezpečnostní produkty ESET nepodporují automatické aktualizace. Tuto funkci budeme implementovat v budoucnu.

Automatické aktualizace můžete konfigurovat prostřednictvím politiky.

Další informace naleznete v kapitole často kladené dotazy týkající se automatické aktualizace. K první automatické aktualizaci produktu dojde po vydání nové verze původního sestavení 9.x (například verze 9.1 nebo 9.0.xxxx.y, kde verze xxxx je vyšší než první 9.x). Pro zajištění maximální stability aktualizací je distribuce automatické aktualizace zahájena se zpožděním po globálním vydání nové verze bezpečnostního produktu ESET. Během této doby může Web Console hlásit, že je daný bezpečnostní produkt zastaralý.

Další informace naleznete v článku Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy aktualizací produktu?

Automatické aktualizace nebudou funkční v prostředích s vytvořeným offline repozitářem, ve kterém nejsou potřebná metadata (například pokud jste zkopírovali instalační balíčky na sdílenou síťovou jednotku). Pro vytvoření offline repozitáře s podporou funkce pro automatickou aktualizaci produktu využijte Mirror Tool. Mějte na paměti, že z offline repozitáře vytvořeného prostřednictvím Mirror Tool se automatické aktualizace distribuují současně po celé síti (v případě online repozitáře dochází k distribuci automatických aktualizací postupně).


note

Pro přechod na bezpečnostní produkty ESET, které podporují automatické aktualizace, využijte jednu z níže uvedených možností:

Použijte akci jedním kliknutím: na Nástěnce > Přehled > Stav verze komponent klikněte na sloupcový graf a z kontextového menu vyberte možnost Aktualizovat nainstalované ESET produkty.

V hlavním menu přejděte do sekce Počítače, vyberte nejnadřazenější statickou skupinu Všechna zařízení, klikněte na ikonu ozubeného kolečka a vyberte možnost Úlohy > Aktualizovat > Aktualizovat ESET produkty.

Použijte klientskou úlohu pro instalaci aplikace.

V tomto případě máte dvě možnosti, jak bezpečnostní produkty ESET aktualizovat na nejnovější verzi:

Klientská úloha pro instalaci aplikace

Funkce Automatické aktualizace

Rozdíly mezi klientskou úlohou pro instalaci aplikace a funkcí pro automatickou aktualizaci


Proces aktualizace

Restart počítače po dokončení aktualizace

Budoucí aktualizace

Klientská úloha pro instalaci aplikace

V průběhu aktualizace dojde k přeinstalování bezpečnostního produktu ESET.

Z bezpečnostních důvodů je po dokončení aktualizace bezpečnostního produktu ESET vyžadován okamžitý restart počítače (pro zajištění plné funkčnosti aktualizovaného produktu).

Ručně – administrátor musí po vydání každé verze ručně zahájit aktualizaci spuštěním klientské úlohy – viz dostupné možnosti výše.

Automatické aktualizace

V průběhu aktualizace nedojde k přeinstalování bezpečnostního produktu ESET.

Aktualizace bezpečnostního řešení ESET vyžaduje restart zařízení, ale ne ihned (restart není vynucen). Správce ESET PROTECT On-Prem může ovšem vynutit aktualizaci a restart počítače vzdáleně z webové konzole pomocí klientské úlohy Vypnout počítač u které zaškrtne políčko Restartovat počítač(e).

Automaticky – podporované bezpečnostní produkty ESET se automaticky aktualizují po vydání nové verze (z důvodu zajištění stability jsou aktualizace distribuovány se zpožděním). Kontrolu aktualizací bezpečnostních produktů ESET můžete vynutit ručně pomocí úlohy Kontrola aktualizace produktu.

Aktualizovaná Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA) u spravovaného bezpečnostního produktu ESET

ESET PROTECT Web Console upozorní správce, pokud je k dispozici aktualizované Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA) spravovaného bezpečnostního řešení ESET.

eula_has_changed

Kliknutím na Zobrazit změněné licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA) si přečtete podrobnosti o změnách, nebo klikněte na možnost Skrýt a přesunete oznámení pod žlutou ikonu v horním panelu nástrojů.

eula_has_changed_minimized

Pokud kliknete na Zobrazit změněné licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), zobrazí se vám nové okno s podrobnostmi o bezpečnostním produktu ESET a změnách v EULA:

Pokud máte starší verze bezpečnostních produktů ESET, které nepodporují automatické aktualizace (například ESET Endpoint verze 8.x a starší), klikněte na tlačítko Přijmout, čímž schválíte aktualizované licenční ujednání a zapnete aktualizace na verze, které podporují automatické aktualizace.

eula_has_changed_popup

V případě, že máte firemní produkty ESET, které podporují automatické aktualizace (například ESET Endpoint verze 9 a novější), nebude nutné při aktualizaci bezpečnostních produktů ESET na nejnovější verzi aktualizaci EULA přijímat. Tlačítko Přijmout totiž nebude v takovém oznámení k dispozici.

eula_has_changed_popup_2