ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Automatická aktualizace ESET Management Agenta

ESET PROTECT On-Prem zajišťuje automatickou aktualizaci ESET Management Agentů nainstalovaných na spravovaných zařízeních.

Jak funguje automatická aktualizace ESET Management Agenta

Agent se aktualizuje na nejnovější verzi kompatibilní s nainstalovanou verzí ESET PROTECT serveru. Zpravidla se jedná o stejnou verzi, v jaké je ESET PROTECT server (například 11.0).

Automatická aktualizace agenta je ve výchozím nastavení zapnutá. Vypnout ji můžete v politice ESET Management Agenta v sekci Aktualizace > kliknutím na přepínač Zapnout automatickou aktualizaci.

K automatické aktualizaci ESET Management agenta dojde po dvou týdnech od uvolnění nové verze do repozitáře, pokud aktualizaci mezitím administrátor neinicioval ručně.


note

Pokud je k dispozici novější verze ESET Management Agenta a k automatické aktualizaci zatím nedošlo, můžete ji inicializovat ručně přímo na Nástěnce > Stav verze komponent.

Případně můžete použít klientskou úlohu Aktualizace komponent ESET PROTECT.

Proces automatické aktualizace je navržen tak, aby se zajistila její postupná distribuce za účelem minimalizování dopadu na síť a spravované stanice.

Automatické aktualizace nebudou funkční v prostředích s vytvořeným offline repozitářem, ve kterém nejsou potřebná metadata (například pokud jste zkopírovali instalační balíčky na sdílenou síťovou jednotku). Pro vytvoření offline repozitáře s podporou funkce pro automatickou aktualizaci produktu využijte Mirror Tool. Mějte na paměti, že z offline repozitáře vytvořeného prostřednictvím Mirror Tool se automatické aktualizace distribuují současně po celé síti (v případě online repozitáře dochází k distribuci automatických aktualizací postupně).