ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Importování klientů z Active Directory

Načtení organizační struktury a stanic z Active Directory zajistíte prostřednictvím serverové úlohy: Synchronizace statické skupiny.

Během vytváření úlohy vyberte nejprve skupinu, do které chcete obsah adresářového serveru načíst. Dále vyberte objekty, které chcete synchronizovat, a co se má stát v případě výskytu duplicitních počítačů. Dále zadejte údaje pro připojení k adresářovému serveru a režim synchronizace nastavte na Active Directory/Open Directory/LDAP.