ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Statické skupiny

Statické skupiny slouží pro:

Třídění zařízení do skupin a podskupin,

Třídění objektů (politik, úloh, ...),

Definování domovské skupiny pro uživatele.

Domovská skupina je automaticky detekována na základě přiřazené sady oprávnění právě přihlášeného uživatele.


example

Příklad:

Právě přihlášený uživatel má oprávnění k zápisu u klientské úlohy Instalace aplikace. Domovská skupina uživatelského účtu je skupina s názvem "Oddělení_1". Pokud uživatel vytváří novou klientskou úlohu pro instalaci aplikace, skupina "Oddělení_1" se automaticky vybere jako domovská skupina.

Pokud vám předvybraná domovská skupina nevyhovuje, můžete ji ručně změnit.

Vytvořit si můžete libovolnou statickou skupinu, a ručně do ní přesunout požadovaná zařízení. Mějte na paměti, že každé zařízení (počítač nebo mobilní zařízení) se může nacházet pouze v jedné statické skupině. Možnosti pro správu skupin máte k dispozici pod tlačítkem Skupina, které naleznete v dolní části okna.

V PRODUCTNAME jsou předdefinovány dvě statické skupiny:

Všechna zařízení – hlavní skupina pro všechna zařízení připojená k síti ESET PROTECT serveru. Všechny objekty vytvořené administrátorem se automaticky ukládají do této skupiny. Skupina je zobrazena vždy, a není možné změnit její název, jinak ji upravit nebo odstranit. Pokud přidělíte dalším uživatelům oprávnění pro přístup k této skupině, uvidí všechny objekty a skupiny.

Skupina Ztráty a nálezy je potomkem skupiny Všechna zařízení. Každý nový počítač, který se připojí k ESET PROTECT serveru, se automaticky zobrazí v této skupině. Skupinu můžete přejmenovat, vytvořit si její kopii, ale nemůžete ji odstranit ani přesunout.

Pro přesunutí počítače do jiné Statické skupiny na něj klikněte, z kontextového menu vyberte možnost manage_default Spravovat > move_default Přesunout do skupiny > v zobrazeném okně si vyberte požadovanou statickou skupinu > klikněte na tlačítko OK.


important

Statickou skupinu můžete odstranit v případě, kdy:

Máte oprávnění pro zápis do této skupiny,

Skupina je prázdná (nejsou v ní žádné počítače ani objekty).

V případě, že skupina obsahuje objekty, pokus o její odstranění selže. Pro ověření, zda se v konkrétní skupině nacházejí objekty využijte filtr Přístup skupiny (například v části Instalační balíčky.

access_group Klikněte na tlačítko Vybrat a vyfiltrujte si objekty, které patří do konkrétní statické skupiny. Následně je můžete odstranit, případě přesunout do jiné skupiny.