ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Senkronizasyon modu - VMware

VMware vCenter Server'da çalışan sanal makineleri senkronize etmek mümkündür.


note

Bu görevi başarılı bir şekilde yürütmek için vCenter CA'nızı ESET PROTECT Server'a aktarmanız gerekir. Web tarayıcınız üzerinden dışa aktarabilirsiniz.

Örneğin, Firefox kullanarak sertifikayı dışa aktarmak için adres çubuğunda güvenli bağlantı simgesini secure_connection, ardından Bağlantı ayrıntılarını göster > Daha Fazla Bilgi > Sertifikayı görüntüle > Ayrıntılar > Dışa aktar > Kaydet'i tıklatın.

Yeni bir Sunucu Görevi oluşturmak için Görevler > Yeni > add_new_defaultSunucu Görevi'ni tıklayın veya istenen görev türünü seçip Yeni > add_new_defaultSunucu Görevi'ni tıklayın.

Temel

Temel bölümünde Ad ve Açıklama(isteğe bağlı) gibi görevle ilgili temel bilgileri girin. Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.
Görev açılır menüsünde oluşturmak ve yapılandırmak istediğiniz görev türünü seçin. Yeni bir görev oluşturmadan önce belirli bir görev türü seçtiyseniz Görev alanı, geçmişteki tercihinize göre önceden doldurulur. Görev (Tüm Görevler listesine bakın), görevin ayarlarını ve davranışını tanımlar.

Ayrıca aşağıdaki görev tetikleyici ayarlarından seçebilirsiniz:

Bitmesinin ardından görevi hemen çalıştır - Bitir'i tıklamanızın ardından görevi hemen çalıştırmak için bu seçeneği belirleyin.

Tetikleyiciyi yapılandır - Tetikleyici ayarlarını yapılandırabileceğiniz Tetikleyici bölümünü etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Tetikleyiciyi daha sonra ayarlamak için onay kutularının işaretini kaldırın.

Ayarlar

Genel Ayarlar

Statik Grup Adı altındaki Seç'i tıklatın- varsayılan olarak, yürütücü kullanıcının ana grubu senkronize edilen bilgisayarlar için kullanılır. Alternatif olarak Yeni Statik Grup oluşturabilirsiniz.

Senkronize edilecek nesne: Bilgisayarlar ve Gruplar veya Sadece Bilgisayarlar.

Bilgisayar oluşturma çakışmasının yönetimi: Senkronizasyon, zaten Statik Grubun üyesi olan bilgisayarları eklerse çakışma çözümleme yöntemi seçebilirsiniz:

oAtla (senkronize edilen bilgisayarlar eklenmez)

oTaşı (yeni bilgisayarlar bir alt gruba taşınır)

oYinele (yeni bilgisayar değiştirilen adla oluşturulur)

Bilgisayar geçersiz kalma yönetimi: Bir bilgisayar artık mevcut değilse onu Kaldırabilir veya Atlayabilirsiniz.

Grup geçersiz kalma yönetimi - Bir grup artık mevcut değilse onu Kaldırabilir veya Atlayabilirsiniz.

Senkronizasyon modu - VMware

Sunucu bağlantı ayarları

Sunucu - VMware vCenter Server'ın DNS'ini veya IP adresini yazın. Adres içe aktarılan vCenter CA'nınCN değeriyle tam olarak aynı olmalıdır. Bu değeri, Daha Fazla > Sertifika Yetkilileri penceresinin Konu sütununda bulabilirsiniz.

Giriş - VMware vCenter Server için giriş bilgilerini yazın.

Parola - VMware vCenter Server'ınıza giriş yapmak için kullanılan parolayı yazın.

Senkronizasyon ayarları

Yapı görünümü - Yapı görünümünün türünü (Klasörler veya Kaynak havuzu) seçin.

Yapı yolu - Gözat'ı tıklatın ve senkronize etmek istediğiniz klasöre gidin. Alan boş bırakılırsa tüm yapı senkronize edilir.

Bilgisayar görünümü - Senkronizasyonun ardından bilgisayarların Ad, Ana Bilgisayar Adı veya IP Adresi kriterlerinden hangisine göre görüntüleneceğini seçin.


important

Bir hata alırsanız: Server not found in Kerberos database Gözat'ı tıkladıktan sonra IP adresi yerine sunucunun AD FQDN'sini kullanın.

Tetikleme

Tetikleme bölümü, bir görevi çalıştıracak olan tetiklemeyle ilgili bilgileri içerir. Her Sunucu Görevi en fazla bir tetikleyiciye sahip olabilir. Her tetikleyici yalnızca bir Sunucu Görevinde çalıştırılabilir. Tetikleyiciyi yapılandır Temel bölümünde seçilmemişse, tetikleyici oluşturulmaz. Bir görev tetikleyici olmadan oluşturulabilir. Böyle bir görev daha sonra manuel olarak çalıştırılabilir veya tetikleyici sonradan eklenebilir.

Gelişmiş ayarlar - Kısıtlama

Kısıtlama özelliğini ayarlayarak, oluşturulan tetikleyici için gelişmiş kurallar ayarlayabilirsiniz. Kısıtlama ayarlamak isteğe bağlıdır.

Özet

Yapılandırılan tüm seçenekler burada gösterilir. Ayarları gözden geçirip Sonlandır öğesini tıklatın.

Görevler'de, oluşturulan her görev için ilerleme göstergesi çubuğunu, durum simgesini ve ayrıntıları görebilirsiniz.