ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Senkronizasyon modu - MS Windows Ağı


important

MS Windows Ağı senkronizasyon modu, düzgün çalışması için gereken gereksinimlerin eksik olması nedeniyle (SMBv1) çalışmayabilir. ESET bu senkronizasyon modunu gelecekte kaldıracaktır.

Yeni bir Sunucu Görevi oluşturmak için Görevler > Yeni > add_new_defaultSunucu Görevi'ni tıklayın veya istenen görev türünü seçip Yeni > add_new_defaultSunucu Görevi'ni tıklayın.

Temel

Temel bölümünde Ad ve Açıklama(isteğe bağlı) gibi görevle ilgili temel bilgileri girin. Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.
Görev açılır menüsünde oluşturmak ve yapılandırmak istediğiniz görev türünü seçin. Yeni bir görev oluşturmadan önce belirli bir görev türü seçtiyseniz Görev alanı, geçmişteki tercihinize göre önceden doldurulur. Görev (Tüm Görevler listesine bakın), görevin ayarlarını ve davranışını tanımlar.

Ayrıca aşağıdaki görev tetikleyici ayarlarından seçebilirsiniz:

Bitmesinin ardından görevi hemen çalıştır - Bitir'i tıklamanızın ardından görevi hemen çalıştırmak için bu seçeneği belirleyin.

Tetikleyiciyi yapılandır - Tetikleyici ayarlarını yapılandırabileceğiniz Tetikleyici bölümünü etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Tetikleyiciyi daha sonra ayarlamak için onay kutularının işaretini kaldırın.

Ayarlar

Genel Ayarlar

Statik Grup Adı altındaki Seç'i tıklatın- varsayılan olarak, yürütücü kullanıcının ana grubu senkronize edilen bilgisayarlar için kullanılır. Alternatif olarak Yeni Statik Grup oluşturabilirsiniz.

Senkronize edilecek nesne: Bilgisayarlar ve Gruplar veya Sadece Bilgisayarlar.

Bilgisayar oluşturma çakışmasının yönetimi: Senkronizasyon, zaten Statik Grubun üyesi olan bilgisayarları eklerse çakışma çözümleme yöntemi seçebilirsiniz:

oAtla (senkronize edilen bilgisayarlar eklenmez)

oTaşı (yeni bilgisayarlar bir alt gruba taşınır)

oYinele (yeni bilgisayar değiştirilen adla oluşturulur)

Bilgisayar geçersiz kalma yönetimi: Bir bilgisayar artık mevcut değilse onu Kaldırabilir veya Atlayabilirsiniz.

Grup geçersiz kalma yönetimi - Bir grup artık mevcut değilse onu Kaldırabilir veya Atlayabilirsiniz.

Senkronizasyon modu - MS Windows Ağı

 

Microsoft Windows Ağı senkronizasyon ayarları bölümünde şu bilgileri yazın:

Çalışma grubu - Senkronize edilecek olan bilgisayarları içeren etki alanını veya çalışma grubunu yazın. Bir çalışma grubu belirtmezseniz, görünen tüm bilgisayarlar senkronize edilir.

Giriş - Windows ağınızda senkronizasyon için kullanılacak giriş bilgilerini yazın.

Parola - Windows Ağı'nıza giriş yapmak için kullanılan parolayı yazın.


note

ESET PROTECT Server, yakındaki tüm bilgisayarları okumaya yeterli olmayabilecek Ağ hizmeti önceliklerine göre çalışır. Kullanıcı giriş bilgileri mevcut değilse sunucu, işletim sistemi tarafından otomatik olarak doldurulan, Windows'da mevcut Ağ klasörlerinden yakındaki tüm bilgisayarları okur. Mevcut kimlik bilgileri varsa, sunucu onları doğrudan senkronizasyon için kullanır.


important

MS Windows Ağı senkronizasyon modu, düzgün çalışması için gereken gereksinimlerin eksik olması nedeniyle (SMBv1) çalışmayabilir. ESET bu senkronizasyon modunu gelecekte kaldıracaktır.

Tetikleme

Tetikleme bölümü, bir görevi çalıştıracak olan tetiklemeyle ilgili bilgileri içerir. Her Sunucu Görevi en fazla bir tetikleyiciye sahip olabilir. Her tetikleyici yalnızca bir Sunucu Görevinde çalıştırılabilir. Tetikleyiciyi yapılandır Temel bölümünde seçilmemişse, tetikleyici oluşturulmaz. Bir görev tetikleyici olmadan oluşturulabilir. Böyle bir görev daha sonra manuel olarak çalıştırılabilir veya tetikleyici sonradan eklenebilir.

Gelişmiş ayarlar - Kısıtlama

Kısıtlama özelliğini ayarlayarak, oluşturulan tetikleyici için gelişmiş kurallar ayarlayabilirsiniz. Kısıtlama ayarlamak isteğe bağlıdır.

Özet

Yapılandırılan tüm seçenekler burada gösterilir. Ayarları gözden geçirip Sonlandır öğesini tıklatın.

Görevler'de, oluşturulan her görev için ilerleme göstergesi çubuğunu, durum simgesini ve ayrıntıları görebilirsiniz.