ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Agent Dağıtımı

Agent Deployment Server Görevi ESET Management Agent'ın uzaktan dağıtımını gerçekleştirir.


note

Agent Dağıtım görevi ESET Management Agent'ın hedef bilgisayarlarda teker teker yüklenmesini işlemini çalıştırır (sırayla). Sonuç olarak, birçok istemci bilgisayarlarda Agent Dağıtımı görevi çalıştırdığınızda bu işlemin tamamlanması uzun zaman alabilir. Bunun yerine, ESET Remote Deployment Tool aracını kullanmanızı öneririz. B araç, ESET Management Agent'ın aynı anda tüm hedef bilgisayarlara yüklenmesi işlemini yürütür (paralel olarak), ayrıca yerel olarak depolanan yükleyici dosyalarını kullanarak ve online depoya erişmeden ağ bant genişliğinden tasarruf eder.

Yeni bir Sunucu Görevi oluşturmak için Görevler > Yeni > add_new_defaultSunucu Görevi'ni tıklayın veya istenen görev türünü seçip Yeni > add_new_defaultSunucu Görevi'ni tıklayın.

Temel

Temel bölümünde Ad ve Açıklama(isteğe bağlı) gibi görevle ilgili temel bilgileri girin. Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.
Görev açılır menüsünde oluşturmak ve yapılandırmak istediğiniz görev türünü seçin. Yeni bir görev oluşturmadan önce belirli bir görev türü seçtiyseniz Görev alanı, geçmişteki tercihinize göre önceden doldurulur. Görev (Tüm Görevler listesine bakın), görevin ayarlarını ve davranışını tanımlar.

Ayrıca aşağıdaki görev tetikleyici ayarlarından seçebilirsiniz:

Bitmesinin ardından görevi hemen çalıştır - Bitir'i tıklamanızın ardından görevi hemen çalıştırmak için bu seçeneği belirleyin.

Tetikleyiciyi yapılandır - Tetikleyici ayarlarını yapılandırabileceğiniz Tetikleyici bölümünü etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Tetikleyiciyi daha sonra ayarlamak için onay kutularının işaretini kaldırın.

Agent dağıtımı ayarları

Hedefler - Bu görevin alıcıları olacak istemcileri seçmek için bunu tıklatın.


note

Hedef bilgisayarlar Statik Grup Senkronizasyonu görevi kullanılarak ESET PROTECT ürününe eklenmişse bilgisayar adlarının tam etki alanı adları olduğundan emin olun. Bu adlar, dağıtım esnasında istemcinin adresleri olarak kullanılır. Doğru olmamaları halinde dağıtım işlemi başarısız olur. Agent dağıtımının senkronizasyonu sırasında dNSHostName özniteliğini Bilgisayar Ana Bilgisayar Adı Özniteliği olarak kullanın.

Sunucu ana bilgisayar adı (isteğe bağlı) - İstemci tarafında ve sunucu tarafında farklıysa bir sunucu ana bilgisayar adı girebilirsiniz.

Hedef bilgisayar giriş bilgileri

Kullanıcı adı/Parola - Agent'ın uzaktan yüklemesini gerçekleştirmek için yeterli haklara sahip kullanıcının kullanıcı adı ve parolası.

Sertifika ayarları

Eş sertifika:

ESET PROTECT sertifikası - Agent yüklemesi ve ESET PROTECT Sertifika Yetkilisi için Eş Sertifika otomatik olarak seçilir. Farklı bir sertifika kullanmak için mevcut ESET PROTECT Sertifikası Açıklamasını tıklayarak kullanılabilir sertifikaları içeren açılır menüden seçim yapabilirsiniz.

Özel sertifika - Kimlik doğrulaması için özel bir sertifika kullanıyorsanız Özel sertifika > Seç'i tıklayın, .pfx sertifikasını yükleyin ve ardından Agent'ı yüklerken bunu seçin. Daha fazla bilgi için Sertifikalar bölümüne bakın.

Sertifika Parolası - Gerekirse Sertifika parolasını yazın. Bu işlem, ESET PROTECT Server yüklemesi sırasında parola belirttiyseniz (Sertifika Yetkilisi oluşturduğunuz adımda) veya parolası olan özel bir sertifika kullanıyorsanız yapılır. Aksi halde, Sertifika parolası alanını boş bırakın.


warning

Sertifika parolası şu karakterleri içeremez: " \ Bu karakterler Agent'ın başlatılması sırasında ciddi bir hataya neden olabilir.

ESET PROTECT Server, işletim sistemleri için uygun Agent yükleme paketini otomatik olarak seçebilir:

Linux - sudo veya kök kullanıcısını kullanma iznine sahip bir kullanıcı seçin. root kullanıyorsa, ssh hizmetinin root olarak giriş yapmanıza izin vermesi gerekir.

Linux veya Mac - Hedef makinede SSH daemon'unun etkin olduğundan ve bağlantı noktası 22'de çalıştığından, ayrıca güvenlik duvarının bu bağlantıyı engellemediğinden emin olun. Linux güvenlik duvarına özel durum eklemek için aşağıdaki komutu kullanın (IP adresini ESET PROTECT Server'ınızın IP'si ile değiştirin):
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

Agent Dağıtım görevinin başarısız olmasını önlemek için Agent dağıtımıyla ilgili sorun gidermeye bakın.

Diğer ayarlar

Anonim telemetri verilerinin (işletim sistemi sürümü ve türü, ESET ürün sürümü ve ürüne özel diğer bilgiler) ve kilitlenme raporunun ESET'e gönderilmesi için Ürün iyileştirme programına katılın onay kutusunu işaretleyin.

Tetikleme

Tetikleme bölümü, bir görevi çalıştıracak olan tetiklemeyle ilgili bilgileri içerir. Her Sunucu Görevi en fazla bir tetikleyiciye sahip olabilir. Her tetikleyici yalnızca bir Sunucu Görevinde çalıştırılabilir. Tetikleyiciyi yapılandır Temel bölümünde seçilmemişse, tetikleyici oluşturulmaz. Bir görev tetikleyici olmadan oluşturulabilir. Böyle bir görev daha sonra manuel olarak çalıştırılabilir veya tetikleyici sonradan eklenebilir.

Gelişmiş ayarlar - Kısıtlama

Kısıtlama özelliğini ayarlayarak, oluşturulan tetikleyici için gelişmiş kurallar ayarlayabilirsiniz. Kısıtlama ayarlamak isteğe bağlıdır.

Özet

Yapılandırılan tüm seçenekler burada gösterilir. Ayarları gözden geçirip Sonlandır öğesini tıklatın.

Görevler'de, oluşturulan her görev için ilerleme göstergesi çubuğunu, durum simgesini ve ayrıntıları görebilirsiniz.

Sorun giderme

Agent Dağıtım görevi başarısız olursa Agent dağıtımıyla ilgili sorun gidermeye bakın.


warning

ESET Management Agent'ı yeniden dağıtmak için halihazırda yüklenmiş olan Agent'ı hiçbir zaman kaldırmayın. Agent Dağıtım görevini halihazırda yüklenmiş olan Agent üzerinde çalıştırın. Agent'ı kaldırırken yeni Agent, yeni dağıtımın ardından eski görevleri yürütmeye başlayabilir.