ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Sorun giderme - Agent dağıtımı

ESET Management Agent dağıtımıyla ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Dağıtım başarısız olursa buna neden olabilecek birkaç nokta vardır. Bu bölüm size aşağıdaki konularda yardımcı olur:

oESET Management Agent dağıtımının başarısız olma nedenini bulma

oAşağıdaki tabloya göre olası nedenleri inceleme

oSorunu çözme ve başarılı bir dağıtım gerçekleştirme

Windows

1. Agent dağıtımının neden başarısız olduğunu öğrenmek için Raporlar > Otomasyon'a gidin, Son 30 günlük Agent Dağıtım görevi bilgileri'ni tıklayın.
Dağıtım bilgilerini gösteren bir tablo görüntülenir. İlerleme sütunu Agent dağıtımının neden başarısız olduğuyla ilgili hata iletilerini gösterir.

Daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız olursa ESET PROTECT Server izleme günlüğünün ayrıntı düzeyini değiştirebilirsiniz. Daha Fazla > Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Günlüğe Kaydetme'ye gidip açılır menüden Hata'yı seçin. Agent dağıtımını yeniden çalıştırın ve hata verdiğinde ESET PROTECT Server izleme günlüğü dosyasında, dosyanın alt bölümündeki en son günlük girişlerini inceleyin. Rapor sorunu nasıl çözebileceğinize dair öneriler içerir.

En son dosya şurada bulunabilir:

ESET PROTECT Server günlüğü

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\trace.log

ESET Management Agent günlüğü

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs


note

trace.log dosyasında tam ESET Management Agent günlük kaydını etkinleştirmek için, uzantısı olmayan traceAll adlı bir dummy dosyasını trace.log olarak aynı klasörde oluşturun ve bilgisayarı yeniden başlatın (ESET Management Agent hizmetini yeniden başlatmak için).

ESET Management Agent bağlantı sorunları olursa daha fazla bilgi için Sorun Giderme - Agent bağlantısı bölümüne bakın.

2. Aşağıdaki tablo, Agent dağıtımının başarısız olmasıyla ilgili çeşitli nedenleri içerir:

Hata iletisi

Olası nedenler

Bağlanamadı

İstemciye ağ üzerinde erişilemiyor, güvenlik duvarı iletişimi engelliyor

Gelen bağlantı noktaları 135, 137, 138, 139 ve 445 istemcideki güvenlik duvarında veya Windows Güvenlik Duvarı'nda açık değil: Gelen dosyaya izin verme özelliği ve yazıcı paylaşımı özel durumu kullanılmıyor

İstemcinin ana bilgisayar adı çözümlenemiyor, geçerli FQDN bilgisayar adları kullanın

Erişim engellendi

Bir etki alanına katılmış sunucudan etki alanına katılmış bir istemciye dağıtırken Etki Alanı Yöneticisi grubunun üyesi olan bir kullanıcının kimlik bilgilerini şu biçimde kullanın: Etki Alanı\EtkiAlanıYöneticisi

Bir etki alanına katılmış sunucudan etki alanına katılmış bir istemciye dağıtırken, etki alanı yöneticisi hesabı altında çalıştırmak için ESET PROTECT Server'ı ağ hizmetinden geçici olarak yükseltebilirsiniz.

Bir sunucudan aynı etki alanında yer almayan bir istemciye dağıtım yaparken, hedef bilgisayarda uzaktan UAC filtrelemesini devre dışı bırakın.

Bir sunucudan farklı bir etki alanındaki bir istemciye dağıtırken Yöneticiler grubunun üyesi olan yerel bir kullanıcının kimlik bilgilerini şu biçimde kullanın: Yönetici. Hedef bilgisayar adı, kullanıcı adının başına otomatik olarak eklenir.

Yönetici hesabı için parola oluşturulmadı

Yetersiz erişim hakları

ADMIN$ yönetici paylaşımı kullanılamıyor

IPC$ yönetici paylaşımı kullanılamıyor

Basit dosya paylaşımı etkin

Paket depoda bulunamadı

Depo bağlantısı hatalı

Depo kullanılamıyor

Depo gerekli paketi içermiyor

Hata 1603

Ra-agent-install.log dosyasını kontrol edin. Şurada bulunabilir: C:\Users\%user%\AppData\Local\Temp\ra-agent-install.log (hedef bilgisayarda).

Hata devam ederse Bilgi Bankası makalemize başvurun.

3. Olası nedene uygun sorun giderme adımlarını gerçekleştirin:

İstemci ağda ulaşılabilir değil - İstemciyi ESET PROTECT Server'dan uyarın. Yanıt alırsanız istemci makineye uzaktan bağlanmaya çalışın (örneğin, uzak masaüstü üzerinden).

Güvenlik duvarı iletişimi engelliyor - Hem sunucuda hem de istemcide güvenlik duvarının yanı sıra bu iki makine arasında mevcut olan tüm diğer güvenlik duvarlarının (varsa) ayarlarını kontrol edin.

İstemcinin ana bilgisayar adı çözümlenemedi - DNS sorunlarının olası nedenleri aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

oSunucunun ve/veya Agent dağıtımıyla ilgili sorunları olan istemcilerin IP adresi ve ana bilgisayar adının nslookup komutunu kullanarak. Sonuçlar makineden gelen bilgilerle eşleşmelidir. Örneğin, ana bilgisayar adının nslookup komutu, IP adresine söz konusu ana bilgisayarda gösterilen bir ipconfig komutu atamalıdır. Nslookup komutunun, istemcilerde ve sunucuda çalıştırılması gerekir.

oYinelemeler için DNS kayıtlarını manuel olarak inceleme.

Bağlantı noktaları 2222 ve 2223 güvenlik duvarında açık değil - Yukarıdakiyle aynı şekilde, bu bağlantı noktalarının iki makine arasında (istemci ve sunucu) bulunan tüm güvenlik duvarlarında açık olduğunu kontrol edin.

Yönetici hesabı için parola ayarlanmadı - Yönetici hesabı için düzgün bir parola oluşturun (boş parola kullanmayın)

Yetersiz erişim hakları - Bir Agent dağıtım görevi oluştururken Etki Alanı Yöneticisinin kimlik bilgilerini kullanmayı deneyin. İstemci makinesi bir Çalışma Grubundaysa söz konusu makinede yerel Yönetici hesabını kullanın.


note

Başarılı dağıtım işleminin ardından, 2222 ve 2223 bağlantı noktaları güvenlik duvarında açılmaz. Bu bağlantı noktaları iki makine arasındaki (istemci ve sunucu) tüm güvenlik duvarlarında açıktır.

Yönetici kullanıcı hesabını etkinleştirmek için:

1.Bir yönetici komut isteği açın:

2.Şu komutu yazın:

net user administrator /active:yes

ADMIN$ yönetici paylaşımı kullanılamıyor - İstemci makinesinde ADMIN$ etkin olmalıdır. Bunun, diğer paylaşımlar arasında mevcut olduğunu kontrol edin (Başlat > Kontrol Paneli > Yönetici Araçları > Bilgisayar Yönetimi > Paylaşılan Klasörler > Paylaşımlar).

IPC$ yönetici paylaşımı kullanılamıyor - Sunucu üzerinde bir komut isteğinden aşağıdakini yayınlayarak sunucunun IPC$ özelliğine erişebildiğini doğrulayın.

net use \\clientname\IPC$ (burada clientname hedef bilgisayarın adıdır)

Basit dosya paylaşımı etkin - Erişim engellendi hata iletisini alıyorsanız ve ortamınız karmaysa (hem Etki Alanı hem de Çalışma Grubu içeriyorsa), Basit dosya paylaşımını kullan veya Paylaşım Sihirbazını kullan seçeneklerini, Agent dağıtımıyla ilgili sorunları olan tüm makinelerde devre dışı bırakın. Örneğin, Windows 7'de şunları yapın:

oBaşlat'ı tıklayın, Arama kutusuna klasör yazıp Klasör Seçenekleri'ni tıklayın. Görünüm sekmesini tıklayın ve Gelişmiş ayarlar kutusunda listeyi aşağı kaydırıp Paylaşım Sihirbazını kullan seçeneğinin yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.

Deponun bağlantısı hatalı - ESET PROTECT Web Konsolu'nda Daha Fazla > Ayarları'na gidin, Gelişmiş ayarlar > Depo'yu tıklatıp deponun URL'sinin doğru olduğundan emin olun.

Paket depoda bulunamadı - Bu hata iletisi genellikle ESET PROTECT deposuna bağlantı olmadığında görülür. İnternet bağlantınızı kontrol edin.

Linux ve macOS

Agent dağıtımı Linux veya macOS'te çalışmıyorsa sorun genellikle SSH ile ilgilidir. İstemci bilgisayarı kontrol edin ve SSH daemon'ının çalıştığından emin olun. Sorun çözüldükten sonra Agent dağıtımını yeniden çalıştırın.