ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Bir ESET PROTECT ürününün yapılandırması

ESET ürününüzü, ürün GUI'sinin Gelişmiş ayarlar penceresinden yapacağınız aynı işlemlerle yapılandırmak için ilkeleri kullanabilirsiniz. Active Directory'deki ilkelerden farklı olarak, ESET PROTECT İlkeleri herhangi bir komut dosyası veya komut serisi taşıyamaz.

Sürüm 6 ve daha yeni ESET ürünleri için bildirilecek belirli durumları istemcide veya Web Konsolu'nda ayarlayabilirsiniz. Bu, v6 ürünü için Kullanıcı Arabirimi > Kullanıcı Arabirimi Öğeleri > Durumlar altındaki bir ilkede ayarlanabilir:

Göster - Durum istemci GUI'sinde bildirilir

Gönder - Durum ESET PROTECT ürününe bildirilir

ESET ürünlerini yapılandırmak için ilke kullanımına örnekler:

ESET Management Agent ilke ayarları

ESET Rogue Detection Sensor ilke ayarları

iOS MDM İçin İlke Oluşturma - Exchange ActiveSync Hesabı

iOS kaydı için APNS'yi etkinleştirmek üzere MDC için İlke oluşturma