ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

iOS kaydı için APN/ABM'yi etkinleştirmek üzere MDC için İlke oluşturma


important

MDC için ilkenizde kullanılan https sertifikasını değiştirirken, MDM'nizdeki mobil aygıtlarla bağlantının kesilmemesi için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yeni https sertifikasını kullanan yeni ilkeyi oluşturun ve uygulayın.

2. Aygıtların MDM sunucusuna giriş yapmasına ve yeni ilkeyi almasına izin verin.

3. Aygıtların yeni https sertifikasını kullandığını (https sertifikası değiş tokuşu tamamlandığını) doğrulayın.

4. Yeni ilkeyi almaları için aygıtlarınıza en az 72 saat süre tanıyın. Tüm aygıtlar yeni ilkeyi aldıktan sonra ("HTTPS sertifika değişikliği hala devam ediyor. "Eski sertifika hâlâ kullanımda" şeklindeki MDM Core uyarısı Uyarılar sekmesinde artık gösterilmez. Bu durumda, eski ilkeyi silebilirsiniz.

Bu, APNS'yi (Apple Push Bildirim Hizmetleri) ve iOS Aygıt Kaydı Programı özelliğini etkinleştirmek üzere ESET Mobile Device Connector için nasıl yeni ilke oluşturulacağına bir örnektir. Bu, iOS aygıt Kaydı için gereklidir. Bu ilkeyi yapılandırmadan önce yeni bir APN sertifikası oluşturun ve imzalı bir sertifika veya APNS Sertifikası haline gelmesi için Apple tarafından Apple Push Sertifikaları Portalı'nda imzalanmasını sağlayın. Adım adım talimatlar için APN sertifikası bölümüne bakın.

Temel

Bu ilke için bir Ad girin. Açıklama alanı isteğe bağlıdır.

Ayarlar

Açılır listeden ESET Mobile Device Connector öğesini seçin.


important

MDM Server'ı Tümü Bir Arada Yükleyici ile yüklediyseniz (bağımsız olarak değil ve bir bileşen olarak da değil), HTTPS sertifikası yükleme sırasında otomatik olarak oluşturulur. Tüm diğer durumlar için özel bir HTTPS sertifikası uygulamanız gerekir. Mobile Device Management başlığındaki birinci adımın ardından eklenen bölümde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

ESET PROTECT sertifikasını (ESET PROTECT Sertifika Yetkilisi tarafından imzalanan) veya özel sertifikanızı kullanabilirsiniz. Ayrıca Sertifika değişikliğini zorla seçeneği için tarihi de belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu ayarın yanında bulunan araç ipucunu tıklayın.


note

Kuruluş dizesinin üzerine gerçek kuruluşunuzun adını yazın. Bu, kayıt profili oluşturucusu tarafından kullanılarak profildeki bilgilere eklenir.

admin_pol_mdc_apn_cert_https

icon_sectionGenel altında, isteğe bağlı olarak, kaydolmak için HTTPS sertifikanızı Kayıt profili imzalama sertifikasına yükleyebilirsiniz (bu yalnızca ABM olmayan kayıt işlemlerini etkiler). Bu, kayıt işlemi sırasında ziyaret edecekleri iOS aygıtları için kayıt sayfasının imzalanmasına olanak tanır ve bu aygıtlar sertifikaya göre dosyalanan İmzalayan bölümünde görünür hale gelir.

mdm_ios_enrollment_signed

iOS kaydı için Apple sertifikalarını yükle – Apple Push Bildirimi Servisi'ne gidin ve APNS Sertifikası ile bir APNS Özel Anahtarı yükleyin.

admin_pol_mdc_apn_cert

APNS Sertifikası (Apple tarafından imzalı) - Klasör simgesini tıklatın ve yüklemek için APNS Sertifikası'nı arayın. APNS Sertifikası, Apple Push Bildirimi Portalı'ndan indirdiğiniz dosyadır.

APNS Özel Anahtarı: Klasör simgesini tıklatın ve yüklemek için APNS Özel Anahtarı'nı arayın. APNS Özel Anahtarı, APN/ABM Sertifikası oluşturma esnasında indirdiğiniz dosyadır.

admin_pol_mdc_apn_cert_push

Ürün İyileştirme Programı - Kilitlenme raporlarının ve anonim telemetri verilerinin ESET'e iletilmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Sunucu günlüğü ayrıntı seviyesi - Toplanacak ve günlüğe kaydedilecek olan bilgilerin düzeyini belirlemek için İzleme'den (bilgi amaçlı) Önemli'ye (en önemli bilgiler) kadar günlük detayını ayarlayabilirsiniz.

Bu ilkeyi Apple ABM kullanarak iOS kaydı yapmak için oluşturuyorsanız, icon_sectionApple Business Manager (ABM) bölümüne gidin.

icon_sectionApple Business Manager (ABM) - Bunlar yalnızca ABM ayarlarıdır. icon_abm


warning

İlk yapılandırmanın ardından, bu ayarlardan herhangi biri değiştirilirse, değişiklikleri uygulamak için fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapmanız ve etkilenen tüm iOS aygıtlarını yeniden kaydetmeniz gerekir.

Yetkilendirme belirteci yükleyin - Klasör simgesini tıklayın ve ABM sunucu belirtecini arayın. ABM sunucusu, Apple ABM portalında sanal MDM sunucusunu oluştururken indirdiğiniz dosyadır.

Zorunlu Yükleme - Kullanıcı, MDM profili yüklemesi olmadan aygıtı kullanamaz.

Kullanıcının MDM profilini kaldırmasına izin ver - Kullanıcının MDM profilini kaldırmasına engel olmak için aygıt, yönetimli modda olmalıdır.

Etki alanı girişi iste - Kullanıcının aygıt kurulum sihirbazına geçerli etki alanı giriş bilgilerini girmesi gerekir.

Kurulum Öğelerini Atla - Bu ayar, ilk iOS kurulumu esnasında ilk kurulum adımlarından hangilerinin atlanacağını seçmenize olanak tanır. Apple Bilgi Bankası Makalesinde bu adımların her biriyle ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ata

İlkenin hedeflendiği MDM sunucusunu barındıran aygıtı seçin.

admin_pol_assign

Tüm Statik ve Dinamik Grupları ve üyelerini göstermek için Ata'yı tıklatın. İlkeyi uygulamak istediğiniz Mobile Device Connector makinesini seçip Tamam'ı tıklatın.

Özet

Bu ilke için ayarları gözden geçirin ve Bitir'i tıklatın.