ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

İlkeleri Birleştirme

Başka bir ilkenin zaten uygulandığı bir ESET güvenlik ürününe bir ilke uyguladığınızda, çakışan ilke ayarları birleştirilir. İlkeler birer birer birleştirilir. İlkeleri birleştirirken uygulanan genel kurala göre, son ilke daima önceki ilke tarafından yapılan ayarların yerini alır. Bu davranışı değiştirmek için ilke bayraklarını kullanabilirsiniz (bunlar, her ayar için mevcuttur). Bazı ayarların, yapılandırabileceğiniz başka bir kuralı (değiştirme / ekleme / başına ekleme) vardır.

Grupların yapısının (hiyerarşilerinin) ve ilkelerin dizisinin ilkelerin nasıl birleştirildiğini belirlediğini unutmayın. Herhangi iki ilkenin birleştirilmesi, sıralarına bağlı olarak farklı sonuç verebilir.

İlkeleri oluştururken, bazı ayarların yapılandırabileceğiniz ek kuralları olduğunu fark edebilirsiniz. Bu kurallar, aynı ayarları çeşitli ilkelerde düzenlemenize olanak verir.

Değiştir: İlkeler birleştirilirken kullanılan varsayılan kural. Önceki ilke tarafından yapılan ayarların yerine geçer.

Sona ekle: Birden fazla ilkede aynı ayarı uygularken, ayarları bu kuralla sona ekleyebilirsiniz. Ayar, ilkelerin birleştirilmesiyle oluşturulan listenin sonuna yerleştirilir.

Başına ekle: Birden fazla ilkede aynı ayarı uygularken, ayarları bu kuralla başa ekleyebilirsiniz. Ayar, ilkelerin birleştirilmesiyle oluşturulan listenin başına yerleştirilir.

Yerel ve uzak listelerin birleştirilmesi.

Son ESET güvenlik ürünleri (desteklenen sürümleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz) uzak ilkelere sahip olan yerel ayarların birleştirilmesini yeni bir yöntemle desteklemektedir. Ayar bir listeyse (örneğin, web sitelerinden oluşan bir liste) ve uzak ilke mevcut bir yerel ayarla çakışıyorsa, uzak ilke bu ayarı geçersiz kılar. Yerel ve uzak listelerin nasıl birleştirileceğini seçebilirsiniz. Şu işlemler için farklı birleştirme kuralları seçebilirsiniz:

flow_default Uzak ilkeler için ayarları birleştirme.

icon_computer Uzak ve yerel ilkelerin birleştirilmesi - ortaya çıkan uzak ayara sahip yerel ayarlar.

 
Seçenekler, yukarıda açıklandığı gibidir: Değiştir, Sona ekle, Başa ekle.

policy_merging


important

ESET güvenlik ürünleri 7 ve üzeri sürümlerde ilke kaldırma

Bir ilke kaldırıldığında, yapılandırma, istemcilere uygulanan bir önceki ilkeye otomatik olarak döndürülür.

icon_no_apply_policy Uygulama işareti bağımsız ilke ayarlarını istemci bilgisayarlarda varsayılan durumlarına döndürür.